Val 2022 Valkompass
SJV

Sjukvårdspartiet Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

Sjukvårdspartiet har som främsta uppgift vård och omsorg, men är i kommunala frågor ett pragmatiskt parti som sätter sakfrågorna först. Vi är blockpolitikst obundna och sätter alltid sakfrågan före principer. Vi har samarbetat med såväl Socialdemokrater som Moderater med positiva utfall. Vi står för utbyggd äldreomsorg, där vi inte ska ha kvarliggande utskrivningsklara patienter på sjukhus.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler äldreomsorgs platser.

Våra äldre blir fler och fler och omsorgen viktigare och viktigare. Det behövs fler äldreomsorgsplatser. Vi behöver även bygga ut demensvården.

Renovera och bygg om ishallen

Vi behöver bygga om och renovera nuvarande ishall på Björknäsområdet. Skulle det visa sig att en ombyggnation och renovering innebär större kostnader och problem än nybyggnation, så anser vi att man måste bygga nytt. Den s k ballonghallen måste ersättas med en permanent hall på samma plats, Björknäsområdet.

Utöka och påbörja ett nära samarbete med regionen om God och Nära vård

Antalet bodensare behöver bli fler. H2GS kommer att innebära fler i byggbranschen och inom stålindustrin. Vi måste säkerställa inte bara bostäder utan också tillgången till sjukvård, inte minst primärvård. Inom ramen för konceptet God och nära vård behöver kommunen utöka samrabetet med regionen för att säkerställa en framtida hemsjukvård och tillgänglighet till vård och omsorg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi deltar inte i riksdagsvalet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Tiden då ett parti hade mer än 50% av väljarstödet är förbi. Ett stabilt politiskt styre utan tjafs och interna strider kräver stabila samarbetspartners som ser till sakfrågorna. I kommunen är det viktiga inte exakt vilka som styr, men väl stabila partier. Vi har alltid utgjort en stabil samarbetsgrund.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De flesta sjukvårdspartister har fortfarande svårt för SD:s bakgrund.

Svar i valkompassen

:

Sjukvårdspartiet Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: BUP fodrar ofta specialutbildad personal, något som skolorna inte har. Däremot kan skolor med anställda beteendevetare medverka till förebyggande arbete. Men barn- och ungdomspsykiatri är något annat.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Nuvarande nivå är acceptabel.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Bredåker är en utvecklingsbygd, där många barnfamiljer vill bosätta sig. Kommunen behöver utveckla landsbygden. Det är en del av Bodens framtid.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Kan vara en del i att säkra landsbygdens utveckling.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Vi värnar om företagens förutsättningar och kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Reducerad arbetstid kan som modell vara ett bra förslag. Men det visar sig att får vård- och omsorgspersonal bestämma, så är det inte just 6 timmars arbetsdag som är den bästa lösningen. I dagsläget saknas vård- och omsorgspersonal i de flesta kommuner men det finns goda exempel på hur man kan lösa frågan med reducerad arbetstid, SE och LÄR!

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Ja, alla skall ha samma förutsättningar och ansvar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Allmännyttan har en plats att fylla. Inom ramen före Bodenbo bör tillgången till billiga hyreslägenheter säkras, men krav bör också ställas på den privata bostadssektorn.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Ja under förutsättning att eventuella vinster i verksamheten återinvesteras och inte ges som aktieutdelning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Det är inte en primär kommunal uppgift, lika lite som att driva en bensinmack. Den privata sektorn ska och kan ta det ansvaret.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Kommunen bör ha ett flyktingmottagande på nuvarande nivå. Men inte nämnvärt öka mottagandet. Bodens kommun har i många avseenden redan ett mycket högre flyktingmottagande än andra kommuner, och alla är välkommna!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SJV: Friskolot fyller en funktion och ofta en räddning för skolor på landsbygden där den kommunala skolan inte finns. Vi måste dock komma tillrätta med vinstuttag i välfärden. Det finns avarter.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SJV: Nivån är "lagom " idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SJV: Det totala skattetrycket i Sverige är tillräckligt högt idag. Bodens kommunalskatt ska inte höjas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sjukvårdspartiet Bodens val:

 • Öppna fler boenden för äldre