Val 2022 Valkompass
SV

Samernas Väl Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det samiska partiet som förutom de samiska frågorna vill att vår kommun skall ha en fungerande äldreomsorg där personalen är nyckeln och ger bra vård och omsorg åt våra äldre, bra förskola och skola och ett samhälle som vi tror på och vill stödja och utveckla näringslivet

Våra viktigaste lokala förslag

Samisk kultur och rennäring

att rennäring och andra samiska traditionella näringar stärks och utvecklas och " ingen gruva i Gallók"

Natur och Miljö

att hänsyn tas till redan etablerade näringar vid nyttjande av skogs- och naturtillgångar

Omsorgsfrågor

att lokal- och närproducerad mat serveras inom skolverksamhet och äldreomsorg

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti i Jokkmokk där vi alla röstar på olika rikspartier men Samernas Väl vill att vår kommun skall vara en gruvfri kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är valresultatet som avgör det men vi värnar om en kommun där även byarna finns med

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Samernas Väl Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Jokkmokks kommun ska vara en "gruvfri" kommun där rennäring, natur- och och miljövärden prioriteras.

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Vi vill ha en jämlik barnomsorg och där barnen kan anväda sina resurser och språk.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Kommunala bolag skal inte konkurrera med det privata näringslivet

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Vi vill att lokal - och närproducerad mat serveras inom skolverksamheten

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Främjar personalens livskvalite och gör arbetet attraktivt för vi behöver personal som vill arbeta inom äldreomsorgen

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Det är ett önskvärt förslag men kanske inte kan genomföras i en hög takt

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Det skall vara lika för alla

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Finns ingen ekonomi för det i nuläget

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Vi vill att kommunen bedriver vård och omsorg

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Det är statens ansvar och inte kommunens för vi inte den ekonomin

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SV: Det är ett kommunalt ansvar men det är staten som styr detta

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SV:

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SV: Det är bra som det är idag. Är inte läge att höja skatten då mycket annat blivit dyrare

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Samernas Väl Jokkmokks val:

 • Bygga trygghetsboenden i hela kommunen
 • Starta ett centrum för hållbar utveckling ihop med företag och universitet
 • Välja närproducerad mat i kommunens skolor och äldreboenden