Val 2022 Valkompass
PA

Politiskt Alternativ Vilhelmina

Varför ska väljarna rösta på er?

För att kommunen ska styras på ett demokratiskt och inkluderande sätt

Våra viktigaste lokala förslag

Återinföra demokrati på riktigt efter tre mandatperioder av maktmissbruk

Den politiska kulturen måste lämna maktbegär och kontrollmanier bakom sig. Kommunpolitiken måste bygga på ömsesidig respekt för hur politiken ska organiseras, där oppositionens insyn & medverkan är central för en vital demokrati. Medborgardialog och delaktighet måste utvecklas. Vi tror kommunen tjänar mycket på en nämndsorganisation, istället för utskottsorganisation, för demokratins skull.

Hela kommunen ska leva och utvecklas

Vilhelmina är alla dess byar och människor. Hela kommunen ska utvecklas och vara möjlig att leva i. Medborgarna ska kunna leva och verka på lika och goda villkor, geografisk rättvisa och lika livschanser är viktiga mål, vilket vi tänker slåss för på alla politiska nivåer, lokalt såväl som regionalt och riksnivå. Ökad självförsörjningsgrad och ett hållbart bruk av naturen är nycklar till framgång.

Fred på jorden, kärnvapenfri zon i Vilhelmina och Sapmí

För framtiden, för våra barn och ungdomar, tänker vi göra allt för att fred på jorden ska råda, varje generation ska känna en framtid, ges en miljö, ett liv, där frid och fred människor och natur emellan ska kunna spira. I allt vi gör, i allt vi beslutar, är barnperspektivet vägledande, detta ska genomsyra allt arbete, där alla även opp i fjälldalarna ska ges meningsfull tillvaro och trygghet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Politiskt Alternativ är en så kallad "kommunlista" som bara finns på kommunnivå. Därför kan vi ha och verka för vår helt egna linje, men också verka mot region och riksnivå utan några hinder

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att kommunen ska styras av partier som ser politiken som en representation av medborgare och bygden som helhet, och inte bli ett maktinstrument

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Allt handlar om ledarskap och politisk kultur, ändras detta, finns fler vägar

Svar i valkompassen

:

Politiskt Alternativ Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Extra viktig Sveriges vattenkraftkommuner skadades och förändrades genom utbyggnaden historiskt, kommunerna får inget tillbaka, bara smulor. Skogen, malmen och vattenkraften, borde ge all kommuner goda förutsättningar att överleva, istället ska vi spara ihjäl oss och avfolka vår egen kommun. Ett kort bygguppsving leder inte till lokal hållbarhet, socialt, ekologiskt eller ekonomiskt.

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Vi vill införa/starta en kulturskola. Där kommunen och föreningar samarbetar. Och där statens kulturråd finansierar verksamheten.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Egentligen ska kommuner få bättre återbäring för vad som redan är exploaterat, i termer av skog, energi och malm. Det ska inte tjäna som incitament för att öka exploateraring, dvs fungera som mutor. Sveriges glesbygdskommuner ska genom det statens försorg, ges de resurser de behöver (det kommunala utjämningssystemet måste revideras och staten tillskjuta medel, inte ta från andra kommuner)

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Sex timmar arbetsdag (och arbete fritt från "delade turer") borde alla anställda ges möjlighet till, oavsett verksamhet men i ärlighetens namn så är detta en kostnadsfråga, vi tror inte några partier skulle säga nej om resurserna fanns.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: För att engagera medborgare i för kommunen väsentliga frågor, måste vi skapa en plattform där medborgarna kan ge sin mening tillkänna i sakfrågor av vikt. Medborgardialogen ska utvecklas. Folkomröstningar kan dock skapa djupa konflikter och splittring och ska användas varsamt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Regeringen har redan gett Socialstyrelsen uppdrag att ta fram ett nytt stöd för språkbedömning. Med detta ska verksamheter inom äldreomsorgen kunna genomföra språktester för anställda. Lagen ställer redan krav på språkkunskaper, samtidigt är det en god arbetsmiljö och ledning, och tillräckliga resurser, som avgör resultat och framgång.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Ansvaret ska delas lika och bäras lika, om friskolor nu ska existera. Hur detta regleras måste dock myndigheter och kommuner samverka kring.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: I Vilhelmina kommun finns ett stort överskott av lägenheter där slutligen kostnaderna leder till dels ökade hyror och dels rivningar, annars skulle Vilhelmina kunna ha bland de lägsta hyrorna i Sverige, VIBO är ett välskött bolag. Däremot skulle nyproduktion komma till, t.ex. i Kittelfjäll. Man har samma problem där som i Tärna-Hemavan, med brist på vanliga hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Ingen privatisering för privatiseringens skull - men lika villkor för företagare och föreningar i kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Vilhelmina har jämförelsevis få laddstolpar, vid regionens och kommunens verksamhet måste det förbättras. Pga av nätets brister och begränsningar, är det svårt att göra detta i fjälldalar och destinationer, varför vätgasdrift och vätgasmackar borde vara det främsta alternativet. I befolkningsglesa och ytstora kommuner bör staten ta ett betydligt ansvar och inte bara hänvisa till sökbara medel.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PA: Kommuner måste klara av omställningar och ha resurser för ett bra och värdigt mottagande. Det måste vara socialt hållbart med ekonomi i balans. Därför måste kommunerna själva få avgöra antal.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar PA: I egentlig mening är varje friskoleprövning ett unikt fall och individuell i sin prövning. Friskolor kan vara välfungerande men tenderar att ge kommuner ökade kostnader. Återuppståndna byskolor, är inget hinder formellt, men kommer kosta kommunen åtskilligt. Principiellt anser PA att friskolor ska drivas utan vinst och helst av föreningar eller stiftelser. Frågan är därför felställd!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar PA: Vi behöver både stärka och utveckla kulturen och de lokala organisationerna som arbetar med alla de olika fritidsaktiviteter vi har i kommunen, så som skoter- och vandringsleder, jakt och fiske etc. Bygdemedelsprojekt kan stärka både tätort och landsbygd/byar, men får inte dräneras på pengar i infrastrukturprojekt där staten borde ta 100% (bredband).

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar PA: Vilhelmina kommun har bland den högsta kommunalskatten i landet. Även om en höjning med 50 öre vore behövligt, ska inte kommunen höja sin skattesats, detta måste staten, dvs riksdagen se över, så att kommunalskatten blir likvärdig i hela landet. Vi ska inte behöva betala 2-3 kr mer (per hundralapp) än andra kommuner. I dagsläget måste vi dock hitta vägar till en budget i balans.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Politiskt Alternativ Vilhelminas val:

 • Bevara fjällskolorna i kommunen
 • Lägga mer resurser på den kommunala elevhälsan
 • Utveckla gymnasiet genom samarbete med andra kommuner