Val 2022 Valkompass
PNF

Partiet för Norbergs Framtid Norberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti där norbergarnas hjärtefrågor är viktigast för oss vid sidan om de hjärnkopplade frågor som ju är tydligt lagstyrda.(skola, äldreomsorg...) Vi kommer att lägga en egen budget för 2023 och för planperioden där varje politiskt löfte får de resurser som behövs för genomförande.

Våra viktigaste lokala förslag

Agenda 2030 en överlevnads strategi

Förslaget handlar om att på alla plan engagera samhället kring de svåra frågor som de globala målen i Parisavtalet satt som rubriker. En lokal nedbrytning till praktisk handling som inkluderar de här i Norberg som har kunskap erfarenhet och idéer kring detta svår greppade. Vi har tidigt motionerat kring klimatanpassningsgrupper men fått avslag. Vi har motionerat om stöd till de som har enskilda va

Kulturstråk och kulturhus

Vi har motionerat om att göra en "gata"här i Kärrgruvan till ett kulturstråk. Motionen gick igenom men har ändock inte realiserats. Kulturhus fick vi inget gehör för men tycker att eftersom vi lever i en kulturbygd borde en samlingspunkt behövas

Ny politisk organisation

Förstärka det politiska arbetet genom att ha permanenta och särskilda fullmäktigeberedningar. Vi tanke är att flera skulle komma till tals av de som sitter i fullmäktige. Nyttja den kunskaps bas som finns där. Norbergarna skulle också lättare kunna utkräva resultat av den enskilde fullmäktigeledamöten

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej då vi inte har någon riksorganisation

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har inga bindningar utan ämnar stå fria så valresultatet får vägleda oss. Att det behövs en förändring är dock uppenbar och den svaga majoritet som styr nu har haft svårt att lyssna trovärdigt så en tydlig öronöppning blir nödvändig för att PNF ska samarbeta/samverka.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej!

Svar i valkompassen

:

Partiet för Norbergs Framtid Norberg

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Det verkar ju ganska knepigt om kommunen ska kunna säga nej till en energisatsning riksdagen sagt ja till. Kommunen ställs inför ett svårt avvägande mellan Parisavtal som ska uppfyllas och kanske människor som upplever att de kommer i kläm. Ändå dags sätta ner foten och se riksintresset här före den enskilda kommunen.

Kommunen ska bygga ett kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Extra viktig Kanske behöver man inte bygga ett kulturhus utan snarare se på de lokaler man idag har och fundera över hur dessa kan bli lokaliseringscenter för kulturen. F.d. Folkets Hus vore naturligtvis bästa valet förutsett att en del av nuvarande verksamheter hittade nya boplatser

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Vår uppfattning är att matsvinnet är det stora problemet ur miljösynpunkt. Vi vill anställa en kostchef och eventuellt en kökschef för att den vägen få en smakligare "spis" för alla grupper kommunen ansvarar för.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Extra viktig En tydlig genomlysning behövs igen kring äldreomsorgen. Vi tänker att lönen är en fråga samt rekryteringen. Vi upplever inte äldreomsorg som ett instegsjobb utan som ett kvalificerat jobb där de anställda kompetensutvecklas kring arbetsmiljöfrågor både för sin egen del men även för brukarens

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Om man ska arbeta med huvudsakligen svenska brukare är det självklart att man måste behärska språket. Vi förordar mildare uttryck än test.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Vårt förslag är att om ingen annan vill bygga prisvärda lägenheter i kommunen måste kommunen göra det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Finns ju en möjlighet för kommunen att låta brukarna använda sig av det fria valet som dock majoriteten förhindrar brukarna från idag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: I första hand bör ansvaret ligga på marknaden men om ointresse råder är det självklart att kommunen måste ta sitt ansvar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar PNF: Det är naturligtvis så att en liten kommun har svårare lyckas med en 100% mottagning och varaktig. Allt bottnar ju i vad som ska betraktas som ett normalt antal. Det är en hjärtefråga att vara öppen för att människor i nöd ska kunna känna sig säkra , trygga och känna mänsklig värme.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Partiet för Norbergs Framtid Norberg har hoppat över denna fråga

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar PNF: Hjärtefråga som knyter samman norbergarna. Pengarna bör vara stöttande för ett föreningsliv med inriktning kultur. Kulturskolan ska tillåtas växa. För det växande släktet är det viktigt att förutom kunskaper och kompetenser även ha en bredd som person som en arbetsgivare kan uppskatta

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar PNF: Så länge som vi fortsätter att lägga pengar på investeringar och liknande som inte utförs bör en skatteminskning vara möjlig. Det är inte något att klappa sig för bröstet med att överskottet varje år blir högt. Svårt få igenom en planperiod där vi inte följer kommunallagens krav på % överskott varje period

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Partiet för Norbergs Framtid Norbergs val:

 • Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Göra kulturstråk av en gata i Kärrgruvan
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor