Val 2022 Valkompass
ÖstP

Österlenpartiet Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är bara ett lokalt parti och vi har funnits under 49 år i Simrishamns kommun. Vi jobbar helt enkelt bara med dem som vill utveckla kommunen så att fler kan bo här året om. Höger, vänster gäller inte för oss! - Kommande mandatperiod vill vi satsa extra på landsbygden, byarna och fiskelägena

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på landsbygden

Efter hand som tiden gått har kommunen satsat allt mer på staden Simrishamn. Detta har skett på bekostnad av byarna och fiskelägena. Det är nu hög tid att ändra på detta.

Stärk kommunens möjligheter att bygga

Länsstyrelsens möjlighet att stoppa detaljplaner och bygglov har på senare tid fått oönskade verkningar.

Öka äldre personers medverkan i politiken

Trots att 30 % av befolkningen i Simrishamn är över 65 år så är denna åldersgrupp endast marginellt representerad i politiken. Det vill vi ändra på.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte aktuellt eftersom vi bara är ett lokalt parti.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i det politiska styret som har makten nästa period. Men endast om våra värderingar kan tillgodoses.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

I princip nej! Men Sverigedemokraternas nuvarande värdegrund är ett problem.

Svar i valkompassen

:

Österlenpartiet Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Pengar får inte styra allt.

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Det är tid nu att satsa. Landsbygden har tyvärr en längre tid fått stå tillbaka.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Vi anser det inte nödvändigt om pengarna trots allt används till något viktigt och bra.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Ja om det finns konkurrens

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Tramset förslag!

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Kan inte vara realistiskt. Många andra grupper bör i så fall få samma möjlighet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Förmodligen nödvändigt. Men helst inte.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Självklart. De ska inte kunna plocka russinen ur kakan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Ja, om de kontrolleras noggrant så att de sköter sina uppgifter

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Det här kanske blir nödvändigt för som situationen nu ser ut så är bristen enorm och näringslivet verkar inte vaknat ännu.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖstP: Vare kommun ska bidra med att hjälpa flyktingar. Det vinner alla på.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÖstP: Det finns nog inte utrymme för fler.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÖstP: Det satsas idag rätt rejält och det är bra så.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÖstP: Bra om vi kan hålla oss där.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Österlenpartiet Simrishamns val:

 • Anställa fler i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda skolor och omsorg ute i byarna
 • Öka det kommunala stödet till föreningslivet