Val 2022 Valkompass
ÖrP

Örebropartiet Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

På grund av var vi står i konkreta sakfrågor. Kolla orebropartiet.se Vi skiljer oss från övriga partier i det att vi kallar en spade för en spade och att vi alltid kommer sätta folket först. Vi kommer satsa på kärnverksamheten och skära ner på konst, kultur, direktörer, politiker, slöseri, monument, skrytbyggen och invandringsrelaterade kostnader osv. Vi ser oss varken som höger eller vänster.

Våra viktigaste lokala förslag

Stoppa slöseriet med skattepengar! Kärnverksamheten i första hand!

Örebro kommun har en av landets högsta kommunskulder. Det beror inte på vädret eller slumpen, det är resultatet av den förda politiken. Kulturkvarter, "superbussar", kromade äppelskrutt osv. Vi är det parti som vill skära ner mest på onödigt dravel samtidigt som vi är det parti som satsar mest på skola, äldreomsorg och övrig kärnverksamhet.

Demokrati och transparens istället för fiffel och mygel

Vi får inte skriva mer än 400 tecken, men: Vi vill bekämpa korruptionen och försvara demokratin. Vi samlade inte bara in namn för folkomröstning om bussarna. Vi (inte media) avslöjade också att kommunen bla skrivit om 1315 av de undertecknades personnummer. Som ledande tjänsteman för processen utsåg S en av sina egna regionpolitiker. Läs mer om folkomröstningsfusket på vår hemsida orebropartiet.se

Konkreta sakfrågor

Avgiftsfri tandvård, återöppna stängda kliniker vid Kga/Linde, sänk löner för politiker/högre chefer. 0 konstinköp. Skär ner på kommunikatörer och transferiat/trams. Satsa på skola, vård, äldreomsorg, vägar, VA, kärnverksamhet. Sänk taxor för företag och privatpersoner. Bilar+parkering=bra. Släpp tomter. Inte sälja ut ÖBO. Bort med islamismen. Nolltaxa i kollektivtrafiken. Ordningsvakter&kameror!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har ingen riksorganisation. Men det kan nämnas att vi även ställer upp i regionvalet. Där driver vi bla införande av avgiftsfri tandvård, bevarande/utbyggnad av samtliga 3 sjukhus, ink BB, akutkirurgi osv. Samma anda som i kommunen. Skära ner på dravlet, satsa på kärnverksamheten!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Örebropartiet styr kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi är beredda att samarbeta med alla i syfte att få igenom vår politik.

Svar i valkompassen

:

Örebropartiet Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Vi ska överlag lämna bra åkermark ifred. MEN i dagsläget använder man det här argumentet för att sabotera för medborgare som vill bygga. Marken det handlar om kan vara inklämd mellan två hus, eller full av sten - men ändå anses brukningsvärd i teorin. Samtidigt som man bygger stora kvarter på bra åkermark. Kommunen favoriserar/missgynnar olika personer godtyckligt.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Extra viktig Självklart! Vi har samlat in tillräckligt med godkända underskrifter. Finns minst 12999 som uppfyller lagens kriterium. Detta har vi i ÖP bevisat då vi till skillnad från övriga partier faktiskt granskat varenda underkänd underskrift. Trots det väljer styret och dess stödpartier att fatta beslut om att det inte finns tillräckligt antal. Folket borde alltid få folkomrösta om större investeringar.

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Solcellspark är ingen prioriterad investering närmsta åren. Kommunen bötfäller folk som satt solceller på sina tak pga 100-åriga detaljplaner (som vi kan ändra när vi vill) säger att fasader inte ska ändras. Vi vill slopa avgifter för örebroarna så att det blir billigare att sätta upp egna solceller. Solceller kan även placeras på våra nybyggen. Det som verkligen behövs är kärnkraft.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Extra viktig En stark allmännytta kan användas för att pressa ner hyrorna inte bara för ÖBO utan även i hela staden då bolagets hyresnivåer kan bli normerande. Endast riktigt risiga fastigheter bör säljas, dvs de som är dyrare att rusta upp än att sälja. Utgör knappt 1% av beståndet. Vi vill istället sälja ut tramsbolag som Örebrokompaniet eller konst - samt släppa ett tusental extra tomter.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Ja! Vi behöver däremot genomföra rejäla utrensningar inom chefsskiktet i äldrevården. Samt införa strikta kompetens- och språkkrav hos anställda. Om vi inte skärper kvaliteten i den kommunala äldreomsorgen kommer det fortsatt finnas efterfrågan på privata. Man ska få välja, men vi i ÖP vill förbättra vår kommunala äldreomsorg så till den grad att ingen ska känna ett behov av att välja.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Vi är beredda att testa det här i liten skala, till att börja med, för att utvärdera ordentligt. I första hand behöver vi dock ta bort delade turer, höja lönerna och sätta rimliga scheman. Det ska kombineras med högre ställda krav på personal avseende språk- och kompetens. Överlag höja statusen på dessa anställningar. Det kan vi finansiera genom rejäla besparingar på allt onödigt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Extra viktig Solklart. Men det kallas för "rasism" av de politiker som tror att äldreomsorgens främsta funktion är att vara ett integrationsexperiment, där hittar vi bland annat S, C, MP, V och KD. Varit mycket bråk om detta i KF. En röst på dessa 5 partier är en röst på fortsatt vanvård och katastrof. Omöjligt att förbättra denna sektor om vi inte har språk- och kompetenskrav!

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Extra viktig Invandringspolitiken har förstört Sverige. Vi måste stänga gränserna. Om ÖP ingår i styret kommer vi göra allt vi kan för att minimera mottagandet. Vi KAN INTE ta hand om fler när vi redan inte klarar av att hantera de som kommit och allt vad det medfört. Till skillnad från övriga partier kommer vi, om vi styr, ta strid mot staten gällande detta. Örebro först!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: Om kommunen kan tjäna pengar på det så är vi för. Men det är ingen superprioritet för oss i dagsläget. Den här typen av investeringar är nog mer lönsam att genomföra om några år då det finns fler elbilar. Bara genom timing kan vi spara pengar. Vid nybyggnation av parkeringar bör man titta på detta. Men i första hand ska antal vanliga parkeringar utökas samt göras billigare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÖrP: I princip alla av våra bolag konkurrerar ju med privata aktörer? Det blir därför mycket svårt att svara generellt utan att vara en ideologisk dogmatiker åt endera håll. ÖBO ska bevaras. Örebrokompaniet, olika gas och vind-företag kan säljas ut. Kulturkvarteret ville vi stoppa och att det ska konkurrera med krögare ser vi inte som önskvärt. Så det beror helt på vilken verksamhet som avses...

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÖrP: Komplext. Många svenskar, även de PK och "toleranta", vill ofta segregera sina barn. Många invandrare också. Utan denna efterfråga hade friskolorna varit borta sedan länge. Avvarter som islamistskolor ska bort. Omedelbart. Här är ÖP ensamma om att vilja nyttja kryphål i lag osv. Även oseriösa "vanliga" friskolor kommer få svårare om vi styr.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÖrP: Extra viktig Vi ska nolla konstinköpen och sälja ut konst. Kulturinstitutioner ska inte vara beroende av skattebetalarna. Samtidigt vill vi införa ett slags friskvårdsbidrag för barn/ungdomar att nyttja till kultur/idrottsaktiviteter. Samt låta skolbarnen ställa ut på Open Art - extremt mycket billigare och bättre! Välfärden måste prioriteras först.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÖrP: Vi kommer varken höja eller sänka skatten. Detta pga styret skuldsatt oss upp över öronen och misskött ekonomin något otroligt. Vi behöver därför rusta upp en eftersatt välfärd samt allt underhåll i stadsbilden som S, C och KD skitit i pga de satsat på massa dravel istället. Över tid vill vi naturligtvis att överskott utdelas i form av skattelättnad när verksamhetens kvalitet är ikapp.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Örebropartiet Örebros val:

 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Så svarar ÖrP: Extra viktig Eftersom det är SVT:s valkompass så saknas naturligtvis de två viktigaste åtgärderna: Minskad invandring och ökad återvandring. Istället får man välja på 9 alternativ där 8 är samma gamla politik som SVT:s favoritpartier bedrivit i 30 år. Det krävs rejält mycket hårdare tag. Helt annan politik än mjuka saftocbulledoktrinen. Vi kommer ha etniska konflikter upp över öronen snart om vi inte agerar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Örebropartiet Örebros val:

 • Prioritera att betala av kommunens skulder
 • Skapa fler parkeringsplatser i centrum
 • Sluta helt med konstinköp

Så svarar ÖrP: Sättet som den här valkompassen är konstruerad på är så dumt. Random utvalda frågor ställs mot varandra där vi inte kan/får välja mer än det antal som lekledaren på SVT bestämt. Vi vill också: minska barngruppers storlek och utreda ringledsfrågan. Vi tycker också att psykisk ohälsa är ett problem.