Val 2022 Valkompass
OR

OBEROENDE REALISTER Hagfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som är fritt från ideologiska låsningar. Vi har sakfrågan i fokus och vi kan diskutera frågor oavsett partifärg. Ideologier kan i vissa fall göra att det blir låsningar trots att frågan kan vara rätt för en kommun. Vi jobbar för att utveckla hela kommunen och inte bara delar av den.

Våra viktigaste lokala förslag

utbildning

Utbildning och kompetensfrågan är en oerhört viktiga fråga. Vi satsar därför oerhört mycket på att skapa moderna och attraktiva utbildningar och attraktiva skolmiljöer runt om i kommunen. Vi kommer bla bygga ett helt nytt Teknikhus riktat mot gymnasiet och vuxenutbildningar där många av våra företag kan få arbetskraft i från. Vi har även byggt upp ett lärcenter för studier mot högre utbildningar.

infrastruktur

Det här är ett brett och oerhört viktigt område för att skapa en attraktiv kommun för de boende men även människor som önskar flytta hit. Därför är Satsningar på belysning, vägar, grönyteskötsel, byggnation av bostäder , fiber och vårt flyg oerhört viktiga delar för kommunens attraktivitet och något vi satsar stor pengar på idag och kommer fortsätta satsa på.

God och Nära Vård

Vi har inlett ett fördjupat samarbete med Region Värmland för att se hur kan vi utveckla vården för de boende i kommunen. Mycket handlar nu om att kunna erbjuda så mycket vård som möjligt nära vårdtagaren.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Har inget parti på Riksdagsnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi jobbar för att få egen majoritet. Om så ej sker är vi öppna för diskutera med samtliga partier för att se hur vi kan hitta olika lösningar som kan vara bra för de boende i kommunen. Men sannolikheten att OR och S skulle samarbeta mer formellt är inte så troligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inget vi tagit ställning till utan vi får vänta in val resultatet.

Svar i valkompassen

:

OBEROENDE REALISTER Hagfors

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Det är viktigt att vi skiljer på förvaltning och politik. OR:s politiska ambition är att driva en förändring av de lagar och förordningar som styr utrivning av dammar, och aktivt påverka de myndigheter och beslut som reglerar hur dammar rivs. OR anser att i stort sett alla vattendrag i Hagfors kommun reglerats för att utnyttja vattnets kraft och ska klassas som kraftigt modifierade vatten.

Mer vårdverksamhet ska flyttas in i de gamla sjukhuslokalerna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Ett bra förslag och något som vi redan driver. Vi måste se hur vi kan samverka med regionen än mer kring olika vårdinsatser och hur vi kan skapa än bättre förutsättningar för de boende i kommunen. Vi vet även att det står många tomma lokaler vid Vårdcentralen i Hagfors idag och det är bättre om vi kan fylla dessa lokaler med mer vård till fördel för våra invånare i kommunen.

Badhuset i Hagfors ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Det här ska drivas i privat regi men då måste vi skapa rätt förutsättningar i kontraktsskrivningar för de som driver badet. Om man uppfyller de krav kommunen har på öppettider så är det helt upp till dem att avgöra sen hur man vill ha öppet så länge badet drivs på ett bra sätt ska inte kommunen styra den delen.

Ungdomsverksamheter ska få låna kommunens lokaler gratis

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Det här är en ganska tudelad fråga och man skulle nästans tro att frågorna är gjorda av ett visst parti. Vi vet att där man prövat det här så har man bokat så många tider så det har uppstått behov av fler hallar vilket så klart leder till ökade kostnader. Det har även skapat osämja mellan olika klubbar när det gäller bokning av tider.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Det hela beror såklart vilka verksamheter det handlar om vilket inte framgår här. Vi har redan idag väldigt många delar på entreprenad som gräsklippning, snöröjning, städ, badhus, olika delar inom förvaltning av byggnader m.m

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Jag tror att många skulle önska 6 timmars arbetsdag. Men vi vet vilket behov som finns idag inom de allra flesta verksamheter så är inte det här ens möjligt oavsett vilken ekonomisk kostnad det skulle innebära. Vi har även sett platser där man försökt genomföra det här och det har oftast fått avslutas knappt innan man kunnat påbörja och prova 6 timmars arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Det här är en svår fråga. Det är inte helt enkelt för allmänheten att se helheten och kunna sätta sig in i olika frågor. Samtidigt kan det ibland vara bra att få höra folkets röst än mer i vissa frågor. Sen så är en folkomröstning vägledande och inte tvingande i olika frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Det här är en väldigt viktig fråga då man hanterar mediciner och har med gamla människor som kan ha svårt att höra men även svårt att förstå vad de gamla kan säga. Det handlar om att hantera digitala system och överlämningar kopplat till patientsäkerhet. Även om behovet är stort av vårdpersonal är det viktigt att man behärskar det svenska språket både i skrift och tal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Det här ansvaret måste ligga på staten. Kommunen driver sina kommunala bolag marknadsmässigt och ett bolag ska drivas på affärsmässiga grunder även om det är ett kommunal bolag. Däremot ska man jobba för att kunna erbjuda olika typer av hyresbostäder inom det egna beståndet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Ingen fråga som partiet tagit ställning till då det aldrig har varit någon aktuell fråga inom kommunen. Men som i alla frågor ska man vara lyhörd och lyssna till om den här typen av frågor skulle dyka upp och vilka avsikter aktören kan ha.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Kommunen ska jobba med att skapa en bra plan för var publika Laddstolpar skulle kunna etableras. Sen finns det en marknad för det här området. Kommunen ska däremot jobba för att minska sitt fossila användande. inom den egna bilflottan.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar OR: Extra viktig Här är det viktigt att vi har en väl fungerande fördelning utifrån en fördelningsnyckel. . Det här har blivit betydligt bättre efter den enorma flykting våg som var 2015-2016. Ansvaret ska ligga på staten att ha och där ansvaret kan ligga på olika myndigheter som Migrationsverket eller Länsstyrelsen och inte vara upp till varje kommun hur många man vill ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar OR: Extra viktig Att det finnas en valmöjlighet när det gäller skolan behöver inte vara fel. Däremot kan inte upplägget vara som idag att man styr vilka elever man önskar ha till de privata skolorna och de kommunala skolorna får ta ett betydligt större ansvar för de elever som behöver många stödåtgärder i skolan. Åtgärder som kostar stora pengar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar OR: Extra viktig Vi lägger ganska mycket mer pengar på kulturen idag än vad kommunen gjorde när vi kom in i politiken. Det är oerhört viktigt att barn kan berikas med kultur på olika sätt. Vi har gjort en stor satsning genom att hyra in oss i en stor lokal som ämnad för kultur och där vi kan inymma fritidsgård, kultur och Bio.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar OR: Extra viktig Man önskade att den kommunala skatten skulle vara lägre men vi är i situation där vi ska investera enorma summor pengar de kommande åren vilket gör att vi i nuläget inte kan hålla en lägre skatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

OBEROENDE REALISTER Hagforss val:

 • Lägga mer resurser på kommunens service till företag
 • Skapa fler mötesplatser för fritidsaktiviteter
 • Skynda på bygget av ny Sundbro