Val 2022 Valkompass
NOR

Norapartiet Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

Norapartiet är det lokala alternativet som arbetar för Nora kommuns bästa och samtliga invånares bästa utan att behöva ta hänsyn till en politisk ideologi. Detta är en styrka att bara ha ett fokus och att vara fri från yttre styrning. Vi arbetar systematiskt och uthålligt. Vi får saker att hända.

Våra viktigaste lokala förslag

Nu måste det till bättre företagsutveckling

Ett bättre företagsklimat, det ska vara attraktivt att arbeta, bo och driva företag.( Dagens företagsranking är en katastrof.)

Tekniska förvaltningen SBB-förbundet

Samtlig tekniska verksamhet förs åter till Nora kommun ifrån SBB-Förbundet exkl. avfall och miljö

Nora kommuns ekonomi

Norapartiet arbetar för att Nora kommun ska få en sund ekonomi En sund ekonomi är grunden för en fungerande välfärd nu och i framtiden

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Norapartiet är enbart ett lokalt parti

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet där vi kan ingå. En majoritet som arbetar för ett bättre företagsklimat( f.n.289 plats i företagsranking), miljöansvariga handlande, förbättring av omsorgerna för förskola, skola, äldreomsorg. Försiktighetsprincip i alla ekonomiska frågor. Boendefrågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nuvarande majoritet, med alliansen och socialdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Norapartiet Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Anledningen är Nora kommun har byggt ett stort tillagningskök som distribueras till de flesta verksamheterna inom kommun

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Nora kommuns barnomsorg/förskola skall kunna leverera dessa tjänster om så önskas.

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Befintlig högstadieskola är en tegelbyggnad sen slutet av sextiotalet och borde räcka med en enklare upprustning tills vidare. Här kommer den dåliga smaken av de styrande majoriteten att kasta ut pengar till den största investering som kommunen gjort. För dessa pengarna har inte kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Det finns privata företag som är duktiga på att driva äldreboende och hemtjänst. Är det någon som villdetta bör det prövas.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Eftersom det drivs inom kommunerna att man skall så många som möjligt jobba heltid. Men vid förfrågan hos personal så orkar de inte detta utan vill gärna jobba 80-90 %. Detta indikerar på att arbetsmiljön inte är den bästa.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Väldigt viktigt för att kunna fungera inom hemtjänst och äldreomsorg. Detta för att vi har många invandrare inom dessa verksamheterna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: I ett rättviseperspektiv är det viktigt det görs tillmöjlighet

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Det sker ofta när de kommunala bostadsbolagen bygger och inte kan klara hyresnivåerna , då tillförs det kommunala skattemedel. Det är inte korrekt mot de privata byggbolagen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Det är helt klart för att det får ofta ske på kommunal mark med statsbidrag i dagens läge.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: Ganska dåligt förslag, allt hänger på hur många nyanlända som är på gång. i vissa kommuner finns tomma lägenheter, detta kan vara en fördel att utnyttja boendet då. Mycket hänger samman med eventuella statsbidrag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NOR: I sociala områden är det ofta de kommunal bostadsbolagen som äger husen. Detta måste dock finnas kvar eftersom icke socialt anpassade sällan får lägenhet i de privata bostadsbeståndet. De klarar inte sin socioekonomi.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NOR: Det är en bra blandning i vår kommun, och de privata har funnits länge och utan några problem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NOR: Kulturen är en viktig grundpelare i vårt samhälle och har ett utvecklande för alla som önskar. Kulturskolan har ett stort tryck i dag. Detta innebär att man måste öka budgeten för detta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NOR: Extra viktig Skatten är ständigt en ifrågasatt del av att trivas i en kommun. Man måste hitta en bra balans som tar hänsyn till framtida utvecklig av samhället.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Norapartiet Nora har hoppat över denna fråga

Så svarar NOR: Företagens är en viktig del som möjliggör att det finns något att fördela till . Vidare måste kommunen förstärkar tomtmark för företagsetablering.