Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vilhelmina

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi försvarar grunden för den kommunala verksamheten, en stabil ekonomi. Vi vill ha lägre skatt och lägre avgifter. Vi vill göra det lättare för företag att etablera sig och växa i vår kommun. Skapa nya jobb. Vi fokuserar på kommunens kärnverksamhet, vård ,omsorg och skola Vi arbetar för bättre kommunikationer, vägar,flyg och järnväg.

Våra viktigaste lokala förslag

Företagande o Jobb

Vi vill ge bättre förutsättningar för företagande och nya jobb genom att se över regler och avgifter och att ge en bra och snabb service till företag och privatpersoner. Jobba aktivt för nyetableringar och möjligheter för företag att expandera. Vi vill ha en effektiv kommunförvaltning och se över kostnader för att kunna sänka kommunalskatten. behövs en bra service i hela kommunen .

En bra vård och omsorg för alla i kommunen

En bra vård och omsorg behövs i hela kommunen. En av kommunens huvuduppgifter. Det behövs en bra arbetsmiljö och bra lönenivåer för kommunanställda för att vara en bra arbetsgivare.

Satsa på skolan

Vi vill behålla fjällskolorna och satsa på dem. Helt nödvändigt på grund av de långa avstånden. Volgsjö skola behöver en satsning för att få ändamålsenliga lokaler och en bra undervisningsmiljö. Satsningar på gymnasiet genom att utveckla det nyligen startade gymnasieförbundet med flera deltagarkommuner. Vi måste förbättra arbetsmiljön i skolan. Ordning och studiero.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är samarbeta med alla partier för Vilhelminas bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej!

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har plats för nya vindkraftverk. Får inte bli för många som inkräktar på vår fina natur och naturupplevelser. Kommunen måste ha rätt att stoppa vindkraftverk. Ersättning måste utgå till kommunen.

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: När ekonomin tillåter så ska musikskolan återinföras.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Viktigt att vi inför ett Norskt system med ersättning till kommunerna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska i allmänhet inte konkurrera med privata företag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kostar för mycket. Bättre att höja lönerna.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Svårt med folkomröstningar när det inte finns en politisk majoritet som tar ansvar för röstresultatet. De folkvalda måste ta besluten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt att brukarna kan kommunisera med personalen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inte ett behov av detta.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte prioriterat. Bostadsbolaget VIBO bör kunna bygga billiga lägenheter för exempelvis de unga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bra med konkurrens.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte en kommunal uppgift.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Samråd måste ske med migrationsverket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Finns ett privat alternativ i tätorten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Om ekonomiskt utrymme ges måste mera pengar satsas bland annat på muséet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig När ekonomin tillåter måste skatten sänkas. Till att börja med med 25 öre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vilhelminas val:

 • Bevara fjällskolorna i kommunen
 • Lägga mer resurser på den kommunala elevhälsan
 • Utveckla gymnasiet genom samarbete med andra kommuner