Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Vetlanda ser de möjligheter och utmaningar som finns. Vi kommer driva en framåtlutad politik som förbättrar det som är bra och ordnar det som inte fungerar idag!

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa extra på skolan och förskolan. Inför halvklasser i kärnämnen åk. 9

Idag klarar inte ca en tredjedel av eleverna grundskolan med godkända betyg. Vi föreslår halvklasser i matematik, svenska och engelska på högstadiet. Målet är att alla elever ska gå ut med fullständiga betyg ifrån grundskolan. En satsning på halvklasser är satsning på grundskolans kärnämnen. Vi vill minska antalet barn per pedagog i förskolan genom att nyanställa pedagoger.

Öka tryggheten

Alla ska känna sig trygga när det är mörkt ute vare sig man är ung eller gammal. Vi vill installera trygghetskameror i Centrum och på större parkeringar. Vi vill även sätta upp bättre belysning på dessa ställen. Vi driver på för fler närpoliser. Kommunen ska fortsätta att finansiera trygghetsvandringar till ideella organisationer så att vuxna alltid är på stan när ungdomar är ute.

Lös kompetensförsörjningen för kommun och företag.

Teknikens hus ska byggas så snabbt som möjligt. Företagen skriker efter kompetent personal och Teknikens hus lyfter kompetensnivån. Studier i Vetlanda medför att unga stannar kvar i kommunen efter studierna. Personal i bristyrken ska få förtur till lägenhetskön. Utbildade lärare ska erbjudas flyttbidrag om de flyttar till kommunen. Vårdstudenter ska erbjudas fast anställning efter examen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett styre som värnar invånarnas egna kompetens och som i så stor utsträckning som det bara går litar på våra invånare. Vi vill ha ett styre som ser möjligheter och de problem som finns och som utvecklar det som är bra vidare och tar tag i det som inte fungerar idag!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej!

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det absolut bästa vore om vi inte behövde kameror, men det ger en ökad trygghet och minskar risken för brott. Vi motionerade redan för flera år sedan om detta. Vi såg problemen och föreslog lösningar. Tyvärr fick vi inte igenom det då, men nu har fler dragit samma slutsats som vi redan gjort.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi måste se till att locka folk till våra fantastiska butiker i centrum. Att enkelt med bil, cykel eller till fots ta sig in måste vara en självklarhet!

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta var ett förslag där vi direkt var ute och visade vår ståndpunkt, detta är en trygghet för våra ungdomar och är jätteviktigt!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att införa obligatoriska köttfria dagar är inte något som vi tror på.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det vore väl fantastiskt! Tänk om vi alla kunde arbeta 6h per dag med bibehållen lön och det arbete sin görs på 8h plötsligt lika smidigt gjordes på 6h. Problemet är bara att det inte fungerar i praktiken...

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rent generellt är vår representativa demokrati effektiv och välfungerande. Men visst kan det finnas lägen/frågor av ytterst speciell karaktär då det kan vara ett bra verktyg!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: VI tycker att detta är extremt viktigt. Tyvärr ser vi dock att det inte kan efterlevas fullt ut då vi inte hade haft tillräckligt med personal för att klara hela behovet. Det är dock något vi måste jobba mot!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rent generellt bör inte kommunen jaga billiga hyreslägenheter. Det finns en marknad som reglerar sig själv och privata byggnationer skall inte stjälpas på grund av att skattemedel används för att pressa priser maximalt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart! Det viktigaste är kvalitén, inte om det är i privat eller kommunal regi. Idag ser vi många fantastiska företag inom äldre- och hemtjänsten som drivs i privat regi!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vill vi nå en grönare fordonspark måste det finnas laddstolpar. Här behöver absolut kommunen vara med och bidra, MEN det är inte enbart kommunens ansvar. Det finns ett gemensamt ansvar om linjen vi vill hålla är att elektrifiera bilkörandet på sikt! Kommun, Företag och Privatpersoner och inte minst från regeringen då det är härifrån de brutala bensinpriserna är sprungna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi skall ta emot den del som är tilldelad oss. Vi måste hitta en balans som gör att de flyktingar som kommer hit arbetar och kommer in i vårt samhälle innan dess att vi kan ta emot fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Så mycket som behövs för att göra skolan till en så bra plats som det bara går för våra elever! Vi bryr oss inte om det är kommunalt eller privat, vi bryr oss om hur det går för våra elever!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har idag en enormt fin kulturverksamhet i Vetlanda. När vi tittar på andra kommuner lägger vi lite mindre än snittet och det är ju alldeles fantastiskt sett till det våra invånare får ut!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har en önskan om att sänka skatten. Sänkt skatt ökar individens egna möjlighet att påverka och bestämma över sin egen inkomst.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vetlandas val:

 • Begränsa barngruppernas storlek i förskolan
 • Införa halvklass i kärnämnena på högstadiet
 • Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet