Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vansbro

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Vansbro vill att det börjar hända saker. Vi vill framför allt bygga bostäder så att alla vi behöver för att tillgodose efterfrågan från näringslivet kan ta jobben och bosätta sig i kommunen. Vi vill få saker gjorda. En ny idrottshall har det pratats om i nästan femtio år. Det är dax nu! Vi vill göra kommunen mer attraktiv. Det är nu vi har chansen. Vi kan inte bromsa nu.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostäder

Vi måste bygga och underlätta för andra att bygga bostäder. Det pågår försök med bostadsrätter och det är bra men vi behöver även hyresrätter. Dessa är det svårt att få någon extern att bygga så det måste vi göra själva.

Investeringar

Vi måste våga investera för framtiden. Vi behöver nya lokaler för förskolan och lågstadiet i Vansbro, vi behöver en idrottshall och vi behöver rusta stationshuset. Dels för att försköna centrum men även för att kunna flytta ur alla externt hyrda lokaler.

Stärka kommunen som arbetsgivare

Vi behöver höja lönen för utbildad/behörig personal inom verksamheter med lägst löneläge för att göra dessa jobb mer attraktiva och att uppmuntra kompetensutveckling.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte på riksnivå. På lokal nivå förekommer det dock inte så ofta ideologiska frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna vill att kommunen ska styras av en majoritet. Inte som nu med varje parti var för sig. Vi ser givetvis helst att vi ingår i den majoriteten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej men vi ser helst ett samarbete mellan oss, KD, C och L.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vansbro

Bergheden äldreboende ska drivas i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Då offentliga utförare inte behöver tillstånd för sin verksamhet kan den bedrivas i lokaler som privata utförare inte för tillstånd för. Kvaliteten försämras. Precis det som skett på Bergheden.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska finnas alternativ alla dagar. En varierad och näringsriktig kost är det viktiga.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det instämmer vi i. Vi har dock inget sådant bolag. Däremot bör samma sak gälla frivilliga kommunala verksamheter som inte drivs i bolagsform.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Arbetstiden är redan lägre än avtalet säger och vi har redan svårt att rekrytera till verksamheterna. Däremot ser vi gärna ett lönelyft för personal med rätt utbildning/kompetens.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I frågor av större betydelse kan det absolut vara ett alternativ. Ännu mer nödvändigt är det dock att stärka medborgarnas inflytande på andra sätt. T.ex. genom bättre medborgardialog.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är ett rimligt krav inom den verksamheten då det är äldre och ofta utsatta personer man jobbar med.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det måste definitivt byggas fler lägenheter. Det är däremot inte möjligt att bygga "billiga" lägenheter. Att kommunen ska subventionera hyreskostnader tycker vi inte.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska uppmuntra, underlätta och vara behjälpliga till etablering av laddstationer. Det är däremot inte ett kommunalt ansvar att ansvara för det.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte en kommunal fråga. Vi får de flyktingar vi blir tilldelade och dem ska vi ta hand om.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vem som bedriver skolverksamheten är inte viktigt för oss men det ska ställas samma krav oavsett utförare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen ska uppmuntra och underlätta kulturella aktiviteter och arrangemang men inte finansiera dem annat är vad vi gör idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi skulle gärna sänka skatten men ser hellre att vi sköter våra verksamheter och har ett överskott på minst 2% för att klara kommande investeringsbehov.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vansbros val:

 • Bygga fler bostäder
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga
 • Öka samverkan inom kommunen för att stödja utsatta barn