Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vännäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Vännäsmoderaterna är ett ansvarstagande och samarbetsinriktat parti. Vi vill t.ex. se: Fler och utvecklade företag där lokala jobb och mer skatteintäkter skapas. Bättre resurseffektivitet och bättre ekonomi. Mer bostäder och mark för villor och företag. Mer samarbeten för fritid och livskvalitet. Bättre mat- och medicinberedskap. Konstruktiva miljösatsningar, snabbladdare och vätgasstation.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärkt näringslivsutveckling för fler lokala jobb, bättre ekonomi och miljö

Vännäsmoderaterna vill förenkla för företagen att utvecklas, hitta arbetskraft och göra rätt i regeldjungeln. Det ger fler lokala jobb, mer skatteintäkter, mindre pendling och bättre miljö. Bättre samverkan och stöd för våra företag ska följas av aktiva insatser för att nya företag ska etableras. Våra kommunikationer, livsmiljöer och stadsnärhet kan utveckla Vännäs ännu mer till nytta för alla.

Vännäs unika älvsmiljöer ska göras tillgängliga för fler

Två av de stora älvarna rinner och förenas i Vännäs. Umeälven och outbyggda Vindelälven som är en del av Sveriges nyaste biosfärsområde. Vännäsmoderaterna vill att dessa miljöer ska bli ännu tillgängligare och öka livskvaliteten för fler. Vi vill ha uppröjning av ”älvsmötet” och ökade insatser som gör älvarna till ”Vännäs framsida”. Detta skulle också göra Vännäs attraktivare som turistmål.

Utveckla Vännäs som jordbruks- och odlingskommun

Vi lever i en skör värld när det gäller matförsörjningen. Det är svårt att påverka kommunalt, men Vännäsmoderaterna vill arbeta för detta. Det ska vara lätt att vara jordbrukare och odlare här. Trots alla hinder ska vi sträva efter att köpa närodlat, göra det lätt att följa gällande regler och vara rädd om jordbruksmarken. All odlingsmark kan behövas i morgon.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Moderaterna på riksnivå arbetar främst med nationella frågor. Vännäsmoderaterna med lokala. Sverige är långt och varierat. Lilla trygga Vännäs som är både stads- och naturnära skiljer sig väldigt från många områden. Därför kan tyngdpunkterna i politiken hamna på lite olika ställen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett ansvarstagande och prestigelöst styre där Vännäs och medborgarnas bästa väger tyngre än våra partier. Vi tror att Vännäsmoderaterna behövs i ett sådant styre. Väljarna avgör hur det ska se ut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Många vill flytta till Vännäs som ligger centralt i Umeåregionen. Vi har mark och måste unna fler att få bo här.

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vännäs har nästan ingen vindkraft, däremot mycket vattenkraft - vars inkomster och skatteintäkter tyvärr hamnar långt ifrån oss. Vill vi ha el kan vi inte säga nej till varken mer kärnkraft eller vindkraft. Den måste dock byggas där den främst behövs och i så stort samförstånd med närboende som möjligt.

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vännäs centrum har behövt den uppfräschning och förbättring som har påbörjats.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Sådan detaljstyrning behövs inte. Det blir sannolikt fler köttfria dagar per vecka än så, utan klåfingrighet. Jorden där vi ska odla allt grönt behöver för övrigt hållas i hävd även av naturlig gödsel så vi ska akta oss noga för att ”förfölja” kon och bonden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunala bolag med skattepengar som säkerhet och utvecklingskapital ska inte konkurrera med näringslivet. Vi har inga bolag som direkt konkurrerar på det sättet. Där sådana finns och konkurrerar osunt bör de avvecklas. Kommunen ska sköta välfärdens kärna på resurseffektivt sätt. I mindre kommuner kan kommunala bolag behöva ta ansvar för utveckling som ingen annan bistår med.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De flesta som känner till arbetskraftsbristen kan nog föreställa sig hur det skulle fungera om man tog bort 25 % av arbetskraften. Även hur det skulle gå med ekonomin med en sådan extrem fördyring av verksamheten. Med detta sagt måste vi bli bättre arbetsgivare och vara mer lyhörda för dem som snart ska sköta om de flesta av oss.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Tunga politiska beslut måste tas av sådana som valts för att leda med sina värderingar och stå till svars för konsekvenserna och helheten på längre sikt. I en folkomröstning kan det lätt bli så att man säger ”isolerade” JA eller NEJ som andra måste ta konsekvenserna av.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att gamla och kanske dementa kan förstå och bli förstådda och att farliga missförstånd undviks. Samtidigt måste vi flytta så många långtidsarbetslösa som är möjligt in på arbetsmarknaden. Snart är de äldre äldre mycket fler, de arbetande ökar inte i samma omfattning. Det finns arbetsuppgifter där även språksvaga kan börja jobba, bli behövda och utveckla jobbspråket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Friskolor har ofta en hög andel utrikesfödda. Blandningen där är oftast större än mediabilden ger sken av. Det är bra med blandning av elever i både kommunala skolor och friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det behövs en blandning av boendeformer. Ägd bostad är oftast positivt. Alla har inte möjlighet eller vilja att äga eller är i ett skede i då det är mindre intressant. Det kan gälla både unga och gamla. Vi behöver fler bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboenden, villor och gärna kooperativa lösningar som vi har i kommunen. Vännäsmoderaterna är för en blandning efter olika önskemål.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Seriösa aktörer i välfärden kan vara mkt bra för invånarna. Anställda och ”brukare” kan t.ex. välja arbets- o omsorgsgivare och trivseln kan förbättras. I små, effektiva kommuner som Vännäs kan det dock bli oförsvarligt dyrt. Med fler aktörer krävs ökat administrativt ramverk. Frågan bör dock ses över då och då. Vännäsmoderaterna driver inte förändring av ideologiska orsaker om det blir dyrare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Man kan diskutera vad ”stor tillgång” är, men kommunen behöver driva på för både publika snabbladdare och vätgasstation. Vi behöver bilen och även lastbilen som fraktar allt vi äter och köper. Vännäs ligger vid viktiga vägar och vi behöver transport och turism. Där det kan laddas, tankas, parkeras och övernattas - även på camping- och ställplatser - där sker lokal utveckling.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det finns inga privata skolor i Vännäs. Däremot en bra föreningsdriven. Många skolor i annan regi gör ett bra arbete. De som gör ett dåligt bör avslutas genom att färre väljer dem, om de inte höjer kvaliteten. Skolinspektionen bör kunna stänga dåliga skolor oavsett driftsform, även kommunala.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vännäs satsar ungefär vad vi kan på kultur utifrån våra ekonomiska möjligheter. Det är ganska måttligt. Ska vi vara ärliga betyder utbudet från det lokala civilsamhället och olika aktörer i Umeå och regionen mycket. Med 20-25 minuter med Umeåpendeln har vi kortare tid till mycket kultur och annat än många storstadsbor. Kulturen är definitivt inte oviktig.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig En liten Norrlandskommun blir inte en lågskattekommun. Med Vännäs läge o förutsättningar ska vi inte heller ligga trea i skatteuttag. Det har sagts även av inflyttade låginkomsttagare. Nu sänker vi skatten 25 öre på Vännäsmoderaternas initiativ. Vi vill mer, men vill skynda långsamt i en osäker tid. Lägre skatt ökar attraktiviteten. Vi vill öka intäkterna med fler inflyttade och växande företag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vännäss val:

 • Lägga mer resurser på kommunens service till företag
 • Prioritera vård och skola i budgeten
 • Servera mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden