Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Vänersborg står för trygghet. Trygghet i att alla, oavsett ålder eller särskilda behov, ska ha ett boende. Trygghet i att du och dina barn ska få en bra utbildning i grund och gymnasieskola. Trygghet i att det finns möjlighet till att få ett arbete och gå till. Med andra ord arbetar vi för ett snyggt o tryggt Vänersborg

Våra viktigaste lokala förslag

Boende i Vänersborgs kommun

I Vänersborg behöver det finnas en större variation av boendeformer för att möta efterfrågan hos både nya och gamla kommuninvånare. Kommunen behöver även kunna tillgodose varierade boendeformer för människor med större behov av stöd i vardagen.

Ökat fokus på utbildning

Fler elever behöver uppnå kunskapskraven i grundskolan. 2021 saknade ungefär var fjärde elev i kommunen betyg i alla ämnen när det gick ur grundskolan. Därför behövs det satsningar på skolan där elevernas grundkunskaper är i fokus och inte bara lokaler.

Arbete för kommunens invånare.

Vi behöver ge fler invånare möjlighet att ta makten över sina liv. Nästan var 10:e vänersborgare mellan 18 och 64 år är utan arbete eller sysselsättning. För att minska beroendet av bidrag och ge varje invånare en större frihet behöver vi göra förändringar som gör det lättare att utveckla näringslivet

Övrigt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi i Moderaterna stänger inga dörrar för något parti.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vänersborgs val:

 • Renovera idrottshuset i Torpa
 • Utöka belysningen längs gång- och cykelvägar
 • Utöka kommunens service till lokala företag