Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Moderaterna i Vallentuna vill fortsätta bygga en kommun där kvalitet, valfrihet och egenmakt är de bärande begreppen. Tryggheten är central i vår prioritering av kommunen, likaså skolan. För att kunna göra viktiga satsningar krävs det en stabil och långsiktig ekonomistyrning med fokus på att varje skattekrona används på absolut bästa sätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Mer undervisning och högre måluppfyllelse i våra skolor.

Vi vill värna valfriheten och istället jobba med att förbättra kvaliteten i alla skolor, oavsett huvudman. Då krävs de bästa lärarna, mer undervisning för eleverna och mindre administration för lärare. Det kräver också ett högt fokus på kvalitet och resultat, vilket vi tror är mycket viktigare än vem som driver skolan.

Stabil ekonomi och sänkt skatt

För att en kommun långsiktigt ska fungera väl så krävs ordning och reda i ekonomin. Det gör vi genom att ständigt arbeta med förbättring och effektivisering av kärnverksamheten och ha koll på våra kostnader samt planera smart för framtiden. Vi vill ha mer pengar ut i verksamhet och mindre skattemedel som läggs på overhead och administration. På så sätt kan vi både bli bättre och sänka skatten.

Tryggheten först!

Vi vill att människor ska kunna känna sig fortsatt trygga i vår kommun, i ett läge när otryggheten breder ut sig i landet. Genom fler poliser, kommunpoliser, mer övervakning och att arbeta med såväl preventiva och trygghetsskapande åtgärder som att ha en snabbfotad verksamhet som snabbt kan ta hand om utbredd otrygghet, så minskar vi risken för att människor ska känna sig otrygga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna fortsätta samarbeta med våra nuvarande partners, kd, Centerpartiet och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är inte kommunens jobb att bygga bostäder. Det gör den fria privata marknaden mycket bättre och kommuninvånarna behöver inte gå i pant med sina skattepengar för att bygga bostäder.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Fler pendlarparkeringar behövs för att underlätta vår vardag i Vallentuna och för att möjliggöra för enklare resande kollektivt.

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen har redan ett mycket aktivt klimatarbete och detta bör genomsyra allt arbete i kommunen, inte endast i en enskild plan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns många sätt att arbeta med att människor ska orka jobba och att variera sina arbetsuppgifter. Vi tror dock inte på att alla människor behöver jobba mindre. Snarare att det finns olika lösningar för alla. Dessutom måste vi prioritera att alla som kan jobba faktiskt gör det, så att vi kan ta hand om våra äldre och sköraste i samhället.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt för integrationen att vi har en god spridning på våra nyanlända så att de så snabbt som möjligt blir en del av samhället.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen kan samordna och bistå med stöd i denna process som är viktig för omställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt att alla kommuner tar ansvar men utifrån kommunens förmåga och möjlighet att integrera på ett bra sätt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser hellre att fler engagerar sig politiskt och därigenom kan vara med och påverka vår demokrati.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har ett stort och fint kulturutbud i Vallentuna idag som vi ska vara stolta över. Redan idag lägger vi mycket mer kronor/invånare på kultur än våra grannkommuner.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi ska göra allt vi kan för att Vallentunaborna ska få behålla mer av sin lön. Det gör vi genom att ständigt jobba med kvalitet och effektivitet samt hålla koll på varje skattekrona.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vallentunas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Lägga mer resurser på stöd till elever med funktionsvariationer
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden