Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vaggeryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har ett helt partiprogram och ser helheten i frågorna.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga nya samt renovera upp våra skollokaler till en bättre nivå.

Dels har kommunen en positiv tillväxt vilket har gjort att det fattas skollokaler. Dels har våra tidiga lokaler inte underhållits på ett bra sätt det behövs verkligen en kraftsamling i nya lokaler och renoverade lokaler så att vi kan avveckla temporära och provisoriska lokaler.

En hållbar ekonomisk politik.

Att verkligen prioritera kärnverksamheten. Att undvika skattehöjningar. Vi vill inte beskära framtida generationer deras frihet och handlingsutrymme genom att höja kommunalskatten nu.

Stärka möjligheten att bo var och hur man vill i Vaggeryds Kommun.

Måste få finnas frihet och möjligheter till boende som tar alla hänsyn. En del vill bo landsbygden andra i tätort, valfriheten får avgöra. En del vill äga andra vill hyra, valfriheten får avgöra.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tycker det är viktigt med nya stambanor

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allians styre M+KD+L+C

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vaggeryd

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska hitta en modell för att bygga billiga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Marknaden och kommunala bolag kan hantera detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vaggeryds val:

 • Lägga mer resurser på att bygga och renovera skollokaler
 • Planlägg nya bostadsområden i hela kommunen
 • Starta en vårdutbildning för utlandsfödda