Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

VadstenaModeraterna står för politisk stabilitet och utveckling för unga och äldre. Vi som väljer att bo i Vadstena kommun ska ha det bra.

Våra viktigaste lokala förslag

Ungas hälsa och nöjdhet med livet.

Andelen tonåringar som tycker att dom inte räcker till och inte "duger" som dom är ökar. Det är långa köer till BUP samt att det är en hög tröskel för många att söka hjälp. Vi vill tillskapa en resurs som sänker tröskeln och kan hjälpa i tidigt skede. Samordna mellan skola, social och fritids verksamhet.

Minska ensamheten bland äldre.

Vadstena kommun har många äldre och många känner sig ensamma. Vi vill tillsätta en resurs som sammanför olika människor i olika sammanhang. Hjälpa till att sänka tröskeln för att ta den första steget/kontakten till en aktivitet.

100 nya p-platser

Vadstena är en turist och kulturstad med många bevarande intressen vilket är viktigt att värna om. Vi vill möjliggöra 100 nya p-platser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill inte privatisera äldrevården i Vadstena.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna i ett majoritetsstyre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vårt vatten måste skyddas från föroreningar så långt det är möjligt. Dricksvattnet har en mycket hög prioritet för vår och kommande generationer.

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Fjärrvärme är bra och ska leverareas med hög leveranssäkerhet, resurssnålt, miljösmart, ekonomiskt fördelaktigt sätt till våra kommuninvånare. Från var är något vi vill utreda och få svar på dessa kriterier.

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen förfogar inte över mark som är lämplig för detta, även om vi naturligtvis är mycket positiva förnyelsebara energikällor.

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vadstena kommun omgärdas av vatten och åkermark. Ska vi kunna växa vilket är viktigt så måste vi tyvärr bygga på åkermark. Vi försöker bygga och utveckla på ett resurssnålt och klokt sätt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommer det en privat aktör som visar intresse så ska vi naturligtvis inte motarbeta denna. Det är INTE aktuellt att sälja ut någon kommunal verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är brist på dessa yrkeskategorier inom äldreomsorgen. Att då minska arbetstiden innebär att sårbarheten och risken ökar för att de äldres behov inte tillgodoses och inte får den vård som krävs.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja detta är viktigt men här kan kommunen göra mera, vi vill införa språkhjälp på arbetsplatsen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Tyvärr så finns det inga billiga nyproducerade lägenheter. All nyproduktion är dyr då det finns lagkrav som måste uppfyllas på en mängd områden. Vi vill fortsätta skapa flyttkedjor som möjliggör nyinflyttning till äldre villor och lägenheter som är billiga.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I en kulturstad som Vadstena är det svårt att tillgodose laddmöjligheter till alla som har behov av detta i innerstaden. Vi vill utveckla publika laddpunkter där möjligheter finns för alla att ladda på lämpliga platser.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tar emot alla som blir anvisade eller väljer att flytta till vår kommun och försöker på bästa sätt tillgodose deras behov. Tyvärr så är ofta bostadsbristen ett problem.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är ofta komplexa frågor som får en indirekt påverkan på en mängd annan verksamhet som kommunen måste ta ansvar för. Det kan vara svårt för den enskilde kommuninvånaren att ta ställning till detta. Det är även ofta ett lågt valdeltagande. Vi har folkvalda som har tillgång till expertis för att kunna fatta beslut. Vi har en representativ demokrati och val vart fjärde år vilket borde räcka.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har en mycket bra fungerande kommunal skola och föräldrakooperativ inom förskolan i vår kommun. Detta ska vi vara rädda om.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är ett väldigt brett område och betyder olika för människor. Att gå på en fotbollsmatch är kultur för en del och gå på teater är kultur för andra. Vi vill gärna bredda kulturen och möjliggöra för flera aktörer inom olika områden. Kulturen är viktig för Vadstena och den kan utvecklas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Genom samarbeten både kommunala och regionala kan även vi som är en mindre kommun uppnå stordriftsfördelar och bli kostnadseffektiva. Vi vill utveckla samarbeten där det är lämpligt. Vi vill inte och ska inte höja skatten i Vadstena. Vi har en hög ambitionsnivå att bibehålla och utveckla vår kommun så att alla som väljer att bo här trivs och har det bra.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Vadstenas val:

 • Anställa en person som motverkar ensamhet hos äldre
 • Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos unga