Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Uppvidinge

Varför ska väljarna rösta på er?

moderaterna står för raka, snabba beslut. Ekonomi i balans och det bästa möjliga för invånarna utefter de förutsättningar som finns.

Våra viktigaste lokala förslag

Tomtmark för bostadsbyggande och industri

Vi är i stort behov av inflyttning. Vi behöver bli fler invånare. Uppvidinge kommun har många inpendlare. Företagen behöver industrimark och boende till sina anställda.

skola utbildning

Fler elever ska ha godkända betyg och fler elever ska med goda betyg få jobb efter gymnasiet. Vi måste höja kunskapsnivån.

Nybyggnation och satsning på eftersatt underhåll på kommunala byggnader.

Förskolor, skolor behöver upprustas eller helt byggas nya. Vi vill satsa på ytterligare en boendeform för äldre - Trygghetsboende. Svårt att bara bygga om ett f.d. äldreboende. Nytänk och nysatsning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

moderat, center och som stödparti socialdemokrater

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

KD och det endast därför där har en mycket kontroversiell person anslutit sig.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Uppvidinge

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Denna boendeform finns inte i Uppvidinge och de nya äldre vill ha fler valmöjligheter.

Den nedlagda dagverksamheten för äldre ska starta igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Mycket viktigt med sysslsättning för livskvalitet!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver nytänk och flera kan verkställa kommunala beslut. Det privata har ofta en annan fart på verkställighet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En köttfri dag räcker. Tanken är god, men vi vill gynna svenska bönder.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett vänsterförslag! Denna möjlighet finns redan för de som vill öka sin yrkeskompetens. Studera på delad arbetstid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ställer oftast till mer oreda än hjälp till beslut. Det gäller att lyssna av och träffa invånarna för samtal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Viktigt för de äldres trygghet. Alla vill förstå och bli förstådda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett av flera förslag för att få igång inflyttningen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Uppvidinge har redan ett privat äldreboende och det har bästa ekonomin och bästa ryktet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Bråttom!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inte många nu och det finns plats för fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har en friskola F-6. Finns det önskemål om fler, så är jag positiv.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Biblioteken har fått en för stor besparing. Bibliotekariernas arbete är viktig för elever, barn, äldre och allmänhet. Återställ tidigare budget för biblioteken. Vi behöver ett kulturhus.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Skattesänkning är beslutad, men då behöver vi ökad inflyttning för att det ska fungera.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Uppvidinges val:

 • Anställa fler lärare för att möta framtida pensionsavgångar
 • Planlägg mark för bostäder och industrier