Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Mer valfrihet i vardagen. Alla skall få möjlighet att välja var de skall gå i skolan och hur det vill bo när de blir äldre. Ökat kundfokus i förvaltningen, det skall vara lätt att göra rätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad behörighet till gymnasiet

En skola med tydlig kunskapsfokus är grundläggande för vårt samhälle. För oss är det självklart att varje elev ska ges förutsättningar att nå sina mål. Ingen skall begränsas eller hindras på grund av sin bakgrund och alla ska få verktyg för att ta sig dit de vill. Elever och föräldrar ska känna tillit att skolan håller hög kvalitet och att skolan är en trygg miljö för eleverna.

Bättre plan/markberedskap

För att kunna garantera och säkerställa välfärden krävs det till- växt i kommunen. Planberedskap ska finnas så att bostäder och företag kan etableras där ulricehamnarna vill bo och verka. Vi vill att attraktiva och sjönära boenden i hela kommunen möj- liggörs och de boendeområden som planläggs skall ha tomter av varierande storlek för att kunna tillfredsställa olika önskemål.

Seniorerna i centrum

Moderaterna sätter seniorerna i centrum. Målet för vår äldrepolitik är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag, kunna åldras i trygghet och bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Med allt friskare, aktiva men äldre seniorer behöver service, utbud och bostäder över tid förändras. Ulricehamn ska vara en bra kommun att åldras i.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderat kommunstyrelseordförande, förövrigt så pratar vi gärna med alla partier om möjliga samarbeten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Egentligen inte, men har svårt att se ett samarbete med Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Nybyggnation på marknadsplatsen skall harmonisera med sin omgivning och tillskapa värde för staden. Vi anser att det är viktigt att vi säkerställer stadens parkeringsbehov redan i detaljplanen.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Människor rätt att leva och bo sjönära läge är något som vi värnar om. Detta är också ett bra sätt att tillskapa attraktiva boendemiljöer utanför centralorten.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Då vi ser ett starkt motstånd från de närboende i dessa områden så väljer vi att säga nej till vindkraften.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla barn skall få själva vilken typ av proteinkälla de vill ha. Vi ser också att det stärker våra gröna näringar i kommunen om vi upphandlar mer lokalproducerat kött. Valfrihets fråga för oss.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Moderaterna Ulricehamn har hoppat över denna fråga

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi utser politiker var fjärde år, de som väljs då måste kunna ta även stora beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser det som en förutsättning att personal och brukare förstår varandra för att kunna ge rätt insatser.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att det finns billiga bostäder, men kommunen skall inte subventionera byggandet av dessa.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigt att det finns valfrihet och sund konkurens inom äldrevård och hemtjänst. Detta bidrar till ökad kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall inte sälja drivmedel, men måste vara positiv till att andra etablerar laddinfrastruktur.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tar inte emot så många idag. Vi har även ett stort behov av arbetskraft både för den kommunala verksamheten men även de lokala företagen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Valfrihet och fri konkurens kommer att öka kvalitén för våra elever. Ett mer attraktivt utbud av gymnasieprogram skulle få fler att stanna i kommunen och studera.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Ett aktivt kulturliv skapar mervärde för våra invånare och lockar fler besökare till kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna värnar varje människas rätt att behålla frukterna av sitt eget arbete. Därför är det viktigt att skatteuttaget aldrig blir högre än vad som krävs för att upprätthålla en långsiktigt god kvalitet i den kommunala kärnverksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Ulricehamn har hoppat över denna fråga