Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Kommunen har akuta sociala problem som skapar otrygghet för invånarna. Dessa problem behöver hanteras med en genomtänkt kombination av hårdare tag och förebyggande åtgärder.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet och säkerhet

Grov kriminalitet och narkotika har blivit ett stort problem i Uddevalla. Varje ungdom som förloras är en tragedi. Detta måste tas om hand. Den öppna narkotikaförsäljningen måste bort från våra gator och vi måste hindra att det bildas gäng. Uddevalla ska alltid kännas tryggt oavsett tid på dygnet.

Skola och utbildning

Alla ska känna att man vill ha sin framtid i Uddevalla. Vi vill att de som bor här och andra som funderar på att flytta hit ska komma till skolor som är bland de bästa i Sverige. Varje förälders dröm är att se sina barn lyckas och det är ett måste för oss som politiker att göra skolan till en plats dit man med glädje och trygghet skickar sitt barn.

Jobb och arbetsmarknad

Det ska löna sig att arbeta i Uddevalla och vi måste få fler nyanlända i jobb. Vi ska vara ett företagsamt nav i Bohuslän med bra yrkesutbildningar, samarbete med Högskolan Väst och en aktiv uppsökande verksamhet för de som går på försörjningsstöd. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Varje människa som lämnas utanför samhället är någon som inte kan ge sitt yttersta till vår stad.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill leda kommunen, och styra tillsammans med de partier som vill att vi leder, och som vill vara med att genomföra den politik som vi går till val på.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Som läget är nu kan inga nya företag etablera sig i Uddevalla, eftersom det råder brist på elektrisk effekt. Vi har förlorat 1000 jobb bara de senaste åren. Enbart kärnkraft kan ge den baskraft som näringslivet behöver.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Uddevalla har haft ett stort mottagande under flera år, och har fått ett statligt undantag enligt EBO-lagen just för att undvika att våra socialt utsatta områden fylls på ytterligare.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ljungskile behöver en ny skola. Alla detaljer är ännu inte klara och vi vill att dessa utformas på ett bra sätt i dialog med föräldrar, personal och idrottsföreningar. Skolan bör när den tas i drift vara två självständiga enheter, låg/mellan- och högstadie.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill sälja Uddevalla Omnibus AB, då fortsatt kommunal drift av bolaget innebär en väldigt stor risk för skattebetalarna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Arbetsmiljön är ett fokus för oss, men löner och anställningsvillkor ska sättas av arbetsmarknadens parter i förhandling.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ställer redan idag krav på kunskaper i svenska för anställning i omsorgen. Vi ser ingen anledning att släppa på det.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta gäller redan idag, och det finns ingen anledning att ändra på det. Dock kräver undervisning av nyanlända särskild kompetens vilket man bör vara uppmärksam på.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det kommunala bostadsbolaget har redan som mål att bygga billiga lägenheter, och såna byggs också. Kommunala bidrag för att ytterligare sänka hyrorna vore dock olagligt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att brukarna själva ska ha möjlighet att välja vem som ska ge dem omsorg, när de har behov av det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Elektrifieringen av våra bilar går inte att stoppa, och det är kommunens ansvar att se till att det går att ladda på offentliga parkeringsplatser.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Uddevalla har tagit ett stort ansvar och får idag betala ett högt pris för detta, bland annat genom stora kostnader för försörjningsstöd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Detta styrs av staten, och i sista hand av hur föräldrar och barn själva väljer. Det är svårt att påverka detta på den kommunala nivån.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Uddevalla ska fortsatt vara en kulturkommun

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi kommer alltid att matcha de resurser till välfärden som partierna till vänster föreslår. Vi söker inte något mandat för skattesänkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor

Så svarar M: Vi föreslår att det genomförs ett försök med tvålärarsystem på någon eller några skolor i kommunen under mandatperioden.