Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Tyresö

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Bron kommer kosta stora summor av Tyresöbornas skattepengar som vi Moderater hellre satsar på skolan, äldre och omsorg. Bara förstudien beräknas kosta över sex hundra tusen kronor och i dagsläget vet man inte var bron ska byggas.

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Grovt kriminella ska inte kunna använda sig av vare sig kommunala lokaler eller lägenheter i Tyresö bostäder för sina kriminella aktiviteter och det är därför en viktig signal att kriminell verksamhet kan leda till att du blir av med ditt hyreskontrakt eller nekas att hyra.

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Tyresö har växtvärk vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Tyresö gymnasiums styrka har länge varit ett brett utbud av yrkesförberedande program och det ser Moderaterna som något det är viktigt att värna om. Gymnasiet hade tidigare både ekonomiprogram och samhällsvetenskapsprogram men de fick läggas ner på grund av för få sökande. Det är bättre Tyresö gymnasium satsar på något man är bra på än startar program som ingen väljer.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna driver nationellt införandet av ett volymmål för invandringen, det vill säga ett mål som säger hur många Sverige kan ta emot. Det är inte möjligt för en kommun att utifrån det kommunala självstyret vägra att ta emot de som anvisas kommunen. En kommun måste följa lagar och förordningar även om man inte alltid gillar konsekvenserna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen skulle kräva mycket kraftiga skattehöjningar för att undvika svåra problem i de offentligt finansierade välfärdsverksamheterna. Bättre är att satsa på arbetsmiljön och att bättre organisera verksamheterna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Köttfria alternativ i skolan är bättre än att politiskt styra vad barnen ska äta. Goda matvanor skapas i hemmet av kloka föräldrar inte genom politiska direktiv.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att kunna perfekt svenska är överskattat, men att tala begriplig svenska är underskattat därför är det grundläggande att kunna förstå varandra är i alla arbeten. Särskilt viktigt blir det dock i vård- och omsorgsverksamhet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna är garanten för din möjlighet att välja och välja bort. Du ska alltid ha rätt att välja utförare som passar dig bäst. Innehållet i en verksamhet är viktigare än driftsform och därför bejakar vi verksamheter med olika driftsformer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi bidrar gärna till en bättre miljö genom att underlätta för den gröna omställningen genom att bygga ut den lokala laddinfrastrukturen för elfordon. Vi tycker det är viktigt att de laddstationer som byggs har den senaste tekniken för att möjliggöra snabbladdning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För Moderaterna är elevers och föräldrars rätt att välja skola självklar. Tydliga kvalitetskrav och skarp tillsyn säkerställer god kvalitet. Vi ska ha lärmiljöer som är likvärdiga och bidrar till kunskapsutveckling hos alla elever oavsett om man är nyanländ eller född i Sverige. Det är utmärkt att alla skolor bidrar till detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi värnar det fria skolvalet och tycker att valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. Under vårt ledarskap har engelska skolan etablerat sig i kommunen och vi ser positivt på att flera friskolor söker sig till Tyresö och bidrar till mångfalden. För att säkerställa att alla elever ges möjlighet att använda rättigheten vill vi att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Tyresö har historiskt alltid legat i framkant som en idrotts- och kulturkommun och har jämförelsevis tillhört de kommuner som satsat allra mest på det här politikområdet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi kommer att värna om dina skattepengar och alltid sträva efter att få ut mesta möjliga ur varje skattekrona. Andra jämförbara kommuner i Stockholms län har betydligt lägre kommunskatt. Tyresö kommun behöver ta fram och följa en långsiktig plan för att kunna sänka skatten på sikt till en jämförbar nivå och samtidigt öka kvaliteten i kärnverksamheterna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Tyresös val:

 • Förbättra belysningen på mindre vägar
 • Underlätta för dem som vill köra och parkera bil i centrum
 • Öppna en träffpunkt för seniorer i varje kommundel