Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Trelleborg skall utvecklas in i framtiden både samhällsutbyggnad med en ny stadsdel, ringväg och klimat utveckling.

Våra viktigaste lokala förslag

Förenkla byråkrati får medborgarna

Bygglov över disk, anmäl en regel tidsbegränsa policy, regler mm som fattas i framtiden

Stark Ekonomi

Vi har på 4 år vänt ett starkt underskott till att Trelleborgs kommun har en mycket stark ekonomi med rating AA+ stabil vilket gör att vi har de bästa förutsättningarna för att utveckla stan och stå emot den ekonomiska läget pga omvärlden

Trygghet

Man skall känna sig trygg i skolan, äldrevården och på stan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Möjligen byggnation på åkermark

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Många öppna dörrar och de som bor i Trelleborg bestämma.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V, S, Lokalt parti som heter Vårt Söderslätt.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Så att vi kan bygga kuststad

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Är i dagens samhälle en självklarhet och vi har satsat och kommer att fortsätta satsa på Vätgas och byggnad av detta.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommer att innebära 450 nya arbetstillfälle, bra för det lokala näringslivet och att sjukvården i Trelleborg måste utöka med bla dygnet runt öppen akutmott samt ambulans.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bolag som inte har med kommunens kärnverksamhet att göra skall avvecklas till det privata tex Statsnärt som vi sålt av.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kött eller Fisk skall alltid finnas som alternativ till de som vill ha detta.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har påbörjat en heltidsresa i Trelleborg där alla skall ha möjlighet att arbeta heltid. Tycker också att ur ett likabehandlings perspektiv inte detta är bra hur skall vi då hantera LSS skolan renhållning mm

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har en demokratisk process där KF är satta att fatta beslut som representerar det val som Trelleborgarna gjort.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall i så fall göra detta via Trelleborgs Hem AB och ägardirektiven skall styra detta. Vi skall inte ge oss in i bostadsmarknaden och påverka privata aktörers möjlighet att etablera sig i Trelleborg.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Valfrihet är den viktigaste frågan helt ideologiskt för oss Moderater.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är ju en nationell fråga och vi tycker att Sverige skall ta emot mindre flyktingar då vi har problem med integrationen. Tycker dock att Trelleborg skall ta sin del av flyktingar som fördelas jämt över landet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Valfrihet, kvaliets aspekter och att konkurrans alltid är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vuxna personers fritidsintresse skall bekostas av vuxna människor med den peng som vi lägger skall framför allt gå till ungdomskultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Med tanke på omvärlden så kan vi inte sänka skatten nu.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Trelleborgs val:

 • Anställa lärarassistenter för att förbättra studieron
 • Anställa ordningsvakter för att öka tryggheten
 • Satsa på bussar drivna av vätgas eller el