Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ställer om Tranås kommun mot en mycket framgångsrik kommun - vi har precis startat resan. Vi talar om vad som är bra men är lika tydliga i vilka områden vi skall utveckla - Vi ser egen försörjning som en självklarhet och kommer att coacha alla med försörjningsstöd till en egen försörjning - Vi ska satsa på nya skolor och matcha utbildningar mot näringslivets behov - Fritid är prioriterat omr -

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre framtid för alla

Vi satsar på att "alla" ska nå egenförsörjning - Utökad SFI med bl.a yrkes praktik - Vi tar hand om ungdomar 18 -24 för slutförande av gymnasiestudier eller jobbmatchning

Bostadsutveckling

Vi kommer att satsa att utveckla Tranås kommun mot villor och villa liknade bebyggelse. Vi ska skapa den trygga kommunen med attraktiva boende miljöer

Landsbygden

Hela Tranås kommun skall utvecklas och man ska kunna förvänta sig en god kommunal service. Skola och näringsliv är viktiga parametrar när storstadens attraktion minskar och urbanisering är trend

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tror att nya stambanor är bra för regionutveckling och arbetsmarknadsförstoring

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Klassisk allians = M+KD+L+C

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är ett samlingsparti och pratar med alla partier för Tranås kommuns bästa

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska inte bygga onödig administration. Vi arbetar redan enligt Parisavtalet (agenda 2030) med tre styrdokument Ekonomisk-, ekologisk- och socialhållbarhet. Vårt Hållbarhetsutskott hanterar dessa frågor

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att vi som kommun kan styra vår utveckling och då är våra kommunala bolag viktiga. Vi ska inte snedvrida marknaden men vi kan också vara en igångsättare för projekt

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfrihet är viktigt och om möjligt skall vi stödja de gröna näringarna i vår kommun

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det handlar mer om att möta upp som arbetsgivare med en arbetsmiljö som stimulerar, utvecklar, nyfikenhet på nya arbetsmetoder och välfärdsteknik. Kompetensförsörjning inom detta område är mycket viktigt

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har en representativ demokrati och då är det viktigt att den politiska organisationen och det politiska arbetet fungerar samt att besluten är så långsiktiga som möjligt

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är viktigt både för brukaren men också arbetstagaren och integrationen mot det svenska samhället.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Tranås kommun behöver utveckla bestånden av villor, villaliknande bebyggelse samt bostadsrätter. Vi har idag för många hyresrätter med lågstandard. Befintligt bestånd av hyresrätter måste måste utvecklas och standardhöjas

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfrihet för brukaren och den anställde samt att vi konkurrens utsätter vår egen verksamhet = kvalitetshöjande . Dock kostnadsneutalitet mellan alternativen

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Men detta ansvar ligger på Tranås Energi

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi måste ta hand om de kommuninvånare som bor i vår kommen och ge dem en bra integration. Vi har idag problem att räcka till och stora kostnader för försörjningsstöd

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Just nu är det viktigt att lägga pengar på att utveckla idrott, idrottsanläggningar samt utbudet i fritidssektorn

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Detta måste vara den långsiktiga målsättningen när vi har en sund ekonomi, med våra förvaltningar i ekonomiskt balans och orkar med investeringar inom skola, vård och omsorj

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Tranåss val:

 • Bevara kommunens landsbygdsskolor
 • Ersätta Hubbarpskolan med helt nya lokaler
 • Införa fler yrkesgrupper i skolan vid sidan om lärarna