Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Tingsryd

Varför ska väljarna rösta på er?

För oss moderater är det viktigt att det inte råder någon som helst tvivel om att vi företräder våra väljare med uppgift att förvalta varje skattekrona på bästa möjliga sätt. För att uppnå detta krävs att vi med fasthet och bestämdhet ser till att det finns en kommunledning som med samma fasthet och bestämdhet driver de olika förvaltningarna effektivt mot uppsatta och mätbara mål.

Våra viktigaste lokala förslag

Sänkt skatt med 50 öre.

2019 beslutade politikerna att ”ta ännu mer pengar” än vi redan gjorde från Tingsrydsborna, d.v.s. höja skatten. 2020 höjdes skatten med 93 öre. Nu vill vi ”ta mindre pengar” från Tingsryds invånare d.v.s. sänka skatten med 50 öre. Besparingar skall göras på administrativa tjänster och chefer. Vi får aldrig glömma att det är andra människors pengar, inte kommunens pengar, som vi hanterar!

Attraktiv tomtmark

Det behövs mer attraktiv tomtmark för att fler som arbetar ska vilja bosätta sig i vår kommun. Byggprocessen behöver bli snabb och kommunen stötta de som söker bygglov så att det blir lätt att göra rätt. Vi vill att reglerna för sjönära bostadsbyggande ändras. Du ska inte behöva bygglov och betala avgift för att måla om huset.

Minska Kommunens byråkrati och myndighetsutövning

Många medborgare upplever med rätta att våra myndighetsutövande tjänstemän ofta tolkar lagen till medborgarnas nackdel. Inte minst när det gäller bygglov. Vi är beredda att dra in delegationen för tjänstemän på beslut som innebär avslag. Avslags ärenden skall beslutas av oss politiker. Vi kan då avgöra om det finns tolkningsutrymme i lagen som gynnar dig och kanske ge dig ett godkännande istället.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna att styret lokalt i stort kan efterlikna det M på riksnivå strävar efter. Dock med den skillnaden att vi ser stora möjligheter att lokalt få med även C i styret.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja vi kan inte styra tillsammans med S, V och MP.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Tingsryd

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi måste bekämpa brottsligheten som drabbar både oss som vanliga medborgare och företagares verksamheter. Behovet av beslutade kameror skall ständigt ses över för att kunna minskas om problemen inte längre kvarstår.

All kommunal verksamhet ska förbli i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns exempel på verksamheter, tex från skolans värld, som privata aktörer kan ha bättre förutsättningar att sköta än kommunen.

Kommunen ska eftersträva energieffektivisering vid byggen och renoveringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att bygga och renovera långsiktigt och klimat smart för att skydda miljön och samtidigt använda skattemedel på ett effektivt sätt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I första hand skall det privata näringslivet hantera all verksamhet som inte en kommun är skyldig enligt lag att driva. Det kan dock finnas exempel på verksamheter som en privat aktör av affärsmässiga skäl inte kan driva. Då kan kommunen, om det är viktigt för attraktionsvärdet att bo och verka i kommunen, driva en sådan verksamhet. Tex en simhall eller ishall.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Låt varje "kök" bestämma matsedeln. Om möjligt bör matsedeln komponeras så att det finns alternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi kan inte införa specialregler för ett visst yrke/arbetsområde. Det är snarare arbetsmiljön och scheman som skall ändras.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart skall våra gamla och sjuka som i dagsläget i huvudsak består av svensktalande personer kunna tala med de som vårdar dem.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De politiker som väljs vart fjärde år måste få ansvaret under mandatperioden.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I Tingsryds kommun finns redan ett stort utbud. I tätorten Tingsryd byggs i dagsläget redan flera nya lägenheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är ingen kommunal angelägenhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är redan idag svårt att skapa sysselsättning, ordna bostäder och anpassa utbildning åt flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Den kommunala gymnasieskolan behöver ses över om inte elevunderlaget ökar. Då välkomnas ett privat alternativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Antalet anställda i kommunen har de senaste 10 åren ÖKAT MED MER ÄN EN ANSTÄLLD PER MÅNAD. Det går att sänka skatten genom att minska antalet chefer och administratörer.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Tingsryds val:

 • Garantera alla över 85 år plats på kommunalt äldreboende
 • Minska antalet barn per grupp i kommunens förskolor
 • Planlägg attraktiva tomter att bygga på

Så svarar M: Även en ishall i privat ägo med kommunen som hyresgäst skulle öka kommunens attraktionsvärde att verka och bo i.