Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Timrå

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi lovar att en röst på oss så lovar vi - Mer pengar i plånboken. Nytt äldrecenter. Attraktivare skola. Fler bostäder. Rikare kulturutbud.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan och utbildning

Vi vill att förskolan får anpassade och moderna lokaler för dagens pedagogik. Vi vill ha mindre klasser i lågstadiet/mellanstadiet för mer lugn och ro i klassrummen och varje elev ska få mer tid med en behörig lärare. Verka för att Timrå kommun välkomnar friskole-etableringar Fortsätta satsa på lärarnas karriärmöjligheter och minska deras pappersarbete.

Tillgången till bostäder, arbete och näringslivets utveckling

Kommunen har idag stor brist på lediga lägenheter inom vår kommun, skall vi växa måste byggandet ta fart. Genom att i olika sammanhang lyfta allt som vi är bra på, kommer det att ge nya företagsetableringar och ledda till fler i arbete.

Äldreomsorgen

VI ser positivt på att ett äldreomsorgscenter byggs i Timrå. Vi behöver även demensboenden och vardagliga aktiviteter på våra särskilda boenden för att våra äldre ska få fortsätta njuta av saker man tycker om att göra. Ett område är förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter för att minska skador och sjukdomar. Digitaliseringen och tekniska lösningar kommer att behövas i större utsträckning.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Idag har vi ingen privat aktör

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Timrås val:

 • Erbjuda gratis ytterkläder till hemtjänstpersonal
 • Erbjuda vård- och omsorgspersonal fria arbetsskor och arbetskläder