Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna har företrädare i olika åldrar och med olika yrkeserfarenheter som är nyttiga att använda i det politiska arbetet. Samtliga våra kandidater vill göra det bästa för kommunen ur ett borgerligt perspektiv.

Våra viktigaste lokala förslag

En levande kommun

Ökad satsning på vårt näringsliv som är grunden för välståndet i hela vår kommun.

Vi bryr oss hela kommunen

Det skall finnas förskolor där familjerna vill bosätta sig och även skapa boendemiljöer för utvecklingen av kommunen.

Trygghet och social omsorg

Tidaholm skall vara och upplevas som en trygg plats oavsett ålder och ursprung, samt att de som behöver stöd får det.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En bred samling med partier som tillsammans är pragmatiska för att lösa problemen inför framtiden och finner nya vägar för ett bättre samhälle.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, utan det handlar om hur man kan samarbeta.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Fröjered och närområdet har utvecklings möjligheter som boendeort för barnfamiljer och då skall skolan utvecklas.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi välkomnar privata aktörer där det är möjligt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att förbättra arbetsmiljön för de anställda och göra yrket mer attraktivt är viktigt , men det måste finnas andra lösningar än sex-timmars arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rådgivande folkomröstningar kan användas för framtidsförändringar i olika frågor, men inte i "vardagsfrågor" som ligger i den vanliga driften.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att för att klara sina arbetsuppgifter. Samtidigt är det bra om personalen kan fler språk.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall och kan inte subventionera "billiga" hyreslägenheter då det finns gällande byggregler och lagar om kommunala bolag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inte fått någon förfrågan från någon aktör, men öppna för att lyssna och värdera det om det kommer någon.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Idag har kommunen uppfört ett antal laddstolpar, men en större tillgång kan även ske av privata aktörer eller i någon form av samarbete.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om integrationen ska fungera så måste kommunerna ha förutsättningar att ta emot. Det gäller b.l.a. bostäder, utbildning, arbetsmarknad.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Idag finns inga privata skolföretag utöver en ekonomisk förening som driver en förskola. Om privata aktörer har intresse så får frågan diskuteras då.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Tidaholm har ett bra kulturarbete med samarbete med många föreningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: I dagsläget är det oförändrat, men kan vi sänka något i framtiden med bibehållen kvalité genom effektivare upphandlingar och förbättrad verksamhets styrning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Tidaholms val:

 • Planlägga fler byggklara bostadstomter
 • Sätta upp övervakningskameror på offentliga platser
 • Utöka kommunens service till lokala företag