Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Svenljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är partiet som finns till för invånarnas skull. Vi värnar om att våra skattepengar används på ett effektivt sätt samtidigt som invånarna skall kunna förvänta sig att de får minst den service som kommunen enligt lagen är skyldig att erbjuda. Vi lyssnar på våra invånare. Vi vågar pröva nya idéer och ompröva gamla arbetssätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Högre måluppfyllelse i skolan

Barnen är vår framtid och de har rätt till den bästa utbildningen. Vi måste fortsätta satsa på skolan för att höja resultaten ytterligare. Alla elever i åk3 skall klara de nationella proven. Alla elever i åk9 skall vara behöriga att söka till gymnasiets yrkesprogram. Utbildningen är våra ungas biljett till en självständig framtid. Detta vill vi arbeta för.

Äldre skall ha möjlighet till en anpassad bostad

Många av våra äldre invånare önskar ha möjlighet att flytta till en mer anpassad bostad. Vi vill att det byggs nya Bostäder med God Tillgänglighet (BGT). Genom att dessa byggs: 1. ges våra äldre invånare möjlighet att flytta till bekväma boenden. 2. får våra äldre invånare nära till hemtjänst och sällskap. 3. blir fler hus och lägenheter tillgängliga för nya familjer.

Polispatrull på plats dagtid i Svenljunga Kommun

Med polis placerad på plats dagtid kan relationen mellan invånare och polis bli stark. Det är viktigt att polisen inte bara arbetar åtgärdande utan att de även kan arbeta förebyggande. Med en patrull på plats dagtid i Svenljunga kan detta bli verklighet. Det behövs ett bättre drogförebyggande arbete. Med en patrull på plats kan samarbetet mellan Kommun och Polis utvecklas ytterligare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte denna mandatperiod när sossarna försöker styra. Generellt gillar vi inte riktade statsbidrag vare sig det kommer från en sosseregering eller Moderat Regering.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har arbetat i opposition de senaste 8 åren men känner ändå att vi kunnat påverka Svenljunga kommun i positiv riktning. Ett exempel bland många är hur vi har samarbetat med andra partier och tillsammans lyckats ta beslut om att satsa på nya skolor i södra Svenljunga. Vi vill helst vara med i ett styre. Annars kommer vi vara ett lösningsfokuserat parti som arbetar för Svenljungas bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej. Väljarna bestämmer vilka som sitter i KF. Vi samarbetar för bra beslut.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har många sjöar och vattendrag som är lämpliga att bo vid. Gärna bygga mycket runt vissa sjöar samtidigt som andra lämnas orörda.

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen bedriver ingen verksamhet där Tingshuset skulle vara en lämplig lokal. Hus skall helst inte stå tomma. En försäljning skulle ge en ny verksamhet möjlighet att etablera sig i centrala Svenljunga samtidigt som SVLAB skulle få ett behövligt ekonomiskt tillskott.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi tror på frihet under ansvar, inte detaljstyrning. Det är bra att det finns möjlighet att välja och äta det man vill. Måltider skall i första hand vara bra för eleverna och i andra hand bra för miljön. Obligatoriskt köttfria dagar är för oss mest plakatpolitik från vänsterkanten och samtidigt något individen har möjlighet att välja redan idag om man önskar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunala bolag skall inte konkurrera med privata. Det finns dock historik med tex allmännyttan där kommunen som ägare haft en central roll för att bygga nya bostäder. Dessa bolag bör framåt minska sin andel på bostadsmarknaden och på sikt bör det omprövas om inte de privata bolagen kan sköta detta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns varken ekonomi eller personal för att klara ett sådant förslag. Förslaget har testats i verkligheten och det har visat att kostnaderna stiger kraftigt. Samtidigt behöver viss personal redan idag jobba extra för att det är svårt att rekrytera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valdeltagandet har varit lågt i de lokala folkomröstningar som hållits. Samtidigt undergrävs förtroendet för de folkvalda om vissa frågor skall beslutats av folkomröstningar; "klarar inte de folkvalda vissa frågor?". Ett bättre sätt vore att ha skilda valdagar för Riksdagsval och Kommunval. Val vartannat år skulle ge mer fokus på de lokala frågorna och väljarna skulle få tycka till oftare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att vårdtagare förstår den vårdpersonal de möter. Språket är dessutom en väg till att bli delaktig i det svenska samhället. Vi tror dock att det är svårt att utforma ett enskilt test som är rättvisande.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är möjligt redan idag men svårt att få till i en liten kommun med få äldreboenden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inga kommunala publika bensinstationer idag. Marknaden löser på sikt detta på ett bättre sätt än vad kommunen kan göra. Om det behövs stöttning för att få till bra laddinfrastruktur är detta något som regeringen ansvarar för.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Riksdag och regering ansvarar för hur många flyktingar som kommer till Sverige och har ansvar för att kommuner får ersättning för att ta emot flyktingar. Vi i Svenljunga är bra på att ta emot flyktingar och bör ta vår del av de flyktingar som kommer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har idag inga privata skolor i kommunen men invånarna har tillgång till privata skolor i grannkommuner. Vi är förmodligen för små för att privata skolor skall etablera sig i Svenljunga. Då vissa elever väljer privata skolor kan vi över tid utvärdera hur bra vår kommunala skola uppfattas av föräldrar och elever genom att analysera hur många som väljer annan än vår kommunala skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Viktigt att vi är tydliga och ger alla kulturformer samma villkor och samma möjlighet att få kommunala bidrag. Ibland prioriteras de som "alltid fått" bidrag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi ligger 1kr högre än Ulricehamn, som är en grannkommun. Tror inte att våra invånare upplever att de får så mycket bättre service än vad Ulricehamnarna får. Vi har varit med och sänkt skatten två år i rad och samtidigt har vi klarat budgetmålet med råge. Det är vi politiker som styr på invånarnas uppdrag. Mer pengar och dyrare verksamhet är inte det samma som högre kvalitet för våra invånare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Svenljungas val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Bygga trygghetsboende för äldre
 • Planlägga fler bostadstomter

Så svarar M: Med bygga trygghetsboende menar jag Boende med God Tillgänglighet, BGT. En lägenhet som passar för äldre men även kan hyras ut till yngre om det finns lediga lägenheter. En frivillig blandning av olika boende är alltid bra.