Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi älskar Strängnäs kommun, i 8 år har vi fått leda och stärka Strängnäs kommun. Vår plats, din och min, har en enorm potential och vi i det moderata laget kommer tillsammans med alla goda krafter arbeta hårt för att fortsätta utveckla, stärka och förbättra vår kommun. Vår övertygelse är att vår kommun mår bra av ett parti som ser helheten, agerar långsiktigt och är beredda att ta ansvar.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola där ett förslag är att: Öka resurserna till individuellt stöd i skolan

Det är väl känt att tidiga insatser har stor effekt på elevernas kunskapsutveckling. → Moderaterna vill därför öka resurserna till individuellt stöd och minska det allmänna socioekonomiska stödet till skolorna. Det är den enskilda eleven som ska vara i fokus och inte skolan som kollektiv.

Trygghet där ett av våra förslag är: Fler kameror på brottsutsatta platser

Det är viktigt att vi känner oss trygga, vart vi än befinner oss. Det är också viktigt att polisen får bästa möjliga förutsättningar att utreda brott när dom väl begås. → Därför vill moderaterna montera fler trygghetskameror på centrala och brottsutsatta platser i kommunen.

Jobb skapas av företagare på platser med ett lokalt företagsklimat i toppklass

I Strängnäs kommun finns det nästan 4000 företag, 4 av 5 jobb skapas i mindre företag. →Moderaterna vill förenkla och minska regelkrånglet så att fler vågar starta och utveckla företag i Strängnäs kommun. Med fler i arbete får vi mer pengar att anställa lärare och omsorgspersonal i våra verksamheter.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna är det sanna samlingspartiet. Vi samarbetar prestigelöst med andra partier som vill se en utveckling i linje med de visioner vi ger uttryck för. Vi tror att en politisk majoritet måste vara modig och se helheten, agera långsiktigt och vara beredd att ta ansvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, givet att de ser en utveckling i linje med de visioner vi ger uttryck för.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Allt fler äldre gör att vård- och omsorgsbehoven förändras mycket de närmaste åren. Vi vill att resurserna läggs på ökad kvalitet! Den som får omsorg ska möta så få ansikten som möjligt. Det ska gå att kravställa och samma krav ska gälla både den kommunala och upphandlad aktören. Samma omsorgspersonal dag som natt. Fokus inom hemtjänsten ska ligga på hög kvalitet och kundnöjdhet.

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver först och främst öka användandet av de befintliga cykelbanorna genom att sy ihop strategiska sträckor inifrån och ut. Utöver det ska vi i samråd med markägare söka lösningar för att binda ihop våra kommundelar med säkra cykel möjligheter. Vi tror inte att sträckningarna kommer att vara utmed Trafikverkets vägar och därför är en god dialog med markägare avgörande för att nå framgång.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tror på den representativa demokratin där vi har val och väljer representanter att företräda oss som invånare. En förutsättning för att få en kommun att fungera är att politiken tar ett långsiktigt ansvar för helheten. Det är många gånger svårt att uppnå i folkomröstningar i enskilda frågor.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inom ramen för det vi kallar Bildnings Akademin Strängnäs (BAS) där alla skolor finns representerade pågår det ett arbete som vi hoppas kommer leda till att vi på lokal nivå hittar lösningar som innebär att vi i större utsträckning hjälps åt med bildningsansvaret för alla barn i Strängnäs kommun.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att mottagandet ska fungera behöver alla kommuner hjälpas åt men det behöver ske i nära dialog mellan kommun och nationell nivå.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna vill att det ska vara lätt att äga en elbil i Strängnäs kommun. Därför kommer vi driva på etablering av flera laddplatser runt om i kommunen. Det ska vara lätt att besöka Strängnäs med elbil.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vår bild är att vi på grundskolesidan i Strängnäs kommun inte behöver utöka antalet privata huvudmän. När det gäller förskolan är vi öppna för fler privata huvudmän för att därmed kunna hantera de framtida investeringarna i både grundskolor och förskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skatten ska vara så låg som möjligt.→ Moderaterna vill därför på sikt sänka skatten för invånarna i Strängnäs kommun.

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Strängnäss val:

 • Genomföra en lönesatsning på lärare
 • Lägga mer resurser på elever i behov av stöd
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Strängnäss val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser