Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Solna

Varför ska väljarna rösta på er?

Solnas låga kommunalskatt gör att det lönar sig att arbeta och gör Solna till en attraktiv kommun. Med en stark ekonomi finns utrymme för satsningar. Otrygga platser i Solna ska bli trygga med övervakningskameror och belysning. Vi behöver fler poliser och hårdare straff. Utanförskap bekämpas när vi sätter jobb före bidrag. Med fler företag och jobb blir vägen in i samhället kortare än vägen ut.

Våra viktigaste lokala förslag

Flyktingar ska erbjudas tillfälliga bostäder i max två år

Staten försörjer flyktingar under de första två åren i Sverige, under den tiden har kommunen ett lagkrav på att erbjuda boende. Under de två åren erbjuder Solna flyktingar språkutbildning, yrkesutbildning och introduktion så de kan etablera sig. Men efter två år har de ett eget ansvar att hitta jobb och bostad som alla andra. Därför ska kommunen erbjuda tillfälliga bostäder i max två år.

Solna ska driva på för att minska skatteutjämningen

Solna betalar 2022 över en miljard i skatteutjämning till andra kommuner. Den största mottagaren är storstadskommunen Malmö. Solna måste driva på för att minska bördan från skatteutjämningen. Utjämning ska finnas för glesbygdskommuner med avfolkning, det är rätt. Inte gå till storstadskommuner med förutsättningar att klara sig själva.

Solna ska tillämpa nolltolerans mot bidragsfusk

Den som kan jobba ska jobba. I Solna ska vi därför vara restriktiva när vi betalar ut bidrag. Vi ska polisanmäla allt fusk, vi ska göra systematiska hembesök och ställa krav på att göra sig anställningsbar. Man ska inte kunna fiffla med bostäder eller svartarbete när man söker bidrag i Solna.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi känner oss trygga med den majoriteten vi har just nu i Solna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vår utgångspunkt är att styra tillsammmans med de partier vi styr med idag.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi jobbar efter att Solna ska vara koldioxidneutralt 2035, det finns med i våra styrdokument. Därför behövs ingen ytterligare åtgärd för det arbetet.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En sådan garanti fungerar inte i någon kommun i Stockholms län där det råder bostadsbrist. Vi har en särskild ungdomskö i Solna, vi är den kommun i Stockholms län som har fjärde flest hyresrätter och en av de kommuner i Stockholms län som har flest studentbostäder. Vi vill istället arbeta för fler boendelösningar för Solnas ungdomar.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill istället bygga ett idrottens hus i Vasalundshallen, där det tidigare var simhall gör vi om till en multiidrottshall.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Socialdemokraterna i regeringen tar årligen 15 000 kronor från varje solnabo i utjämningsskatt för att ge till Malmö som de själva kört i botten. Detta slöseri arbetar vi på att stoppa. Vi kommer alltid att stå på Solnabornas sida mot socialdemokrater som gör allt för att sätta käppar i hjulet på den positiva utvecklingen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tror inte på tvång, istället tror vi på valfrihet. Det finns redan idag möjlighet att äta vegetariskt alla dagar i veckan, för den som vill ha det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna anser att varje människa är unik, med olika önskemål och intressen. Därför måste också självbestämmande och valfrihet finnas för de äldre i Solna. Du ska kunna välja vem som kommer hem och tar hand om dig i hemtjänsten och vilken profil ditt äldreboende ska ha.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Goda språkkunskaper och hög kompetens hos medarbetare är en förutsättning för tillit och trygghet för den äldre. Därför måste vi satsa fortlöpande på vidareutbildning och kompetensutveckling.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla skolor ska ta emot alla elever oavsett härkomst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Staden ska använda sin möjlighet att som fastighetsägare tillhandahålla laddstolpar. Även privata fastighetsägare är viktiga för att vi ska klara av behovet för elbilar i staden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Solna ska vara bäst på integration och lyfts ofta fram som en europeisk förebild. Men under en lång tid har väldigt många människor kommit till Sverige. För att komma ikapp med integrationen måste vi minska invandringen till Sverige och bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har många bra skolor i Solna, såväl privata som kommunala.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi tycker det är en bra verksamhet vi bedriver där vi fokuserar mycket på idrott för barn- och ungdomar. Vi kommer bygga ett nytt idrottens hus i Vasalundshallen med dubbelt så mycket yta för inomhusidrott. Det kan vi göra för att vi bygger kontor ovanpå den nya simhallen. Satsningar måste inte alltid tas från skattebetalarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaternas uppgift är att hushålla med skattebetalarnas pengar och vi strävar alltid efter att hålla skatten låg. Solna har Sveriges näst lägsta kommunalskatt idag.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Solnas val:

 • Höja skolpengen till motsvarande nivå som i grannkommunerna
 • Lägga mer resurser på att renovera kommunens skollokaler
 • Sänka elevantalet i kommunens skolor till max 25 per klass

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Solnas val:

 • Lägga mer resurser på att upptäcka och förebygga bidragsfusk
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden
 • Utveckla och bevara grönområden och parker