Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Smedjebacken

Varför ska väljarna rösta på er?

Rätt till livskvalitet hela livet! Valfrihet och självbestämmande är vår grundpelare för alla medborgare, oavsett var du kommer ifrån eller hur gammal du är.

Våra viktigaste lokala förslag

Utan trygghet ingen frihet

Ingen kvinna ska behöva se sig över axeln på väg. Barn ska inte rånas på sina jackor eller mobiler. Äldre ska känna trygghet både hemma som ute.

Våra ungdomar vår framtid

Ökat studiestöd. Ökar socialt stöd. Studiero i klassrummen och återupprätta lärarnas auktoritet. Skolan som språngbräda ut i livet. Satsa Yrkesutbildningar som ger arbete

I Smedjebacken försörjer man sig själv

Ökade krav på bidragstagare. Inrätta ett Lärcenter i Smedjebacken. Alla som kan jobba ska jobba. Stärka näringslivet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi utgår från M rikspolitik och kokar ner den till lokal nivå i de frågor vi anser viktiga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, KD, L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Smedjebacken

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att ge försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att alla bidragsmottagare ska göra allt för att göra sig anställningsbara. Studier, språk, praktik mm. Heltidskrav för alla.

Kommunen ska införa lärlingsanställningar för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En viktig faktor är språket, vissa anställningar kräver det varför kommunen bör göra mer här först.

Kommunen ska satsa på att utveckla byarna utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hela kommunen ska leva och resursfördelning bör ske bättre än idag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska fokusera på sitt grunduppdrag i första hand.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I första hand ska vidareutbildning erbjudas med deltid och studietid. Där kan ev heltidslön behållas. Fler händer inom äldreomsorgen är viktigare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om någon grupp ska värnas så är det våra äldre som har svårt med hörsel och syn samt alla har inte språket alls eller annat språk från början.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skolan ska, oavsett utförare, vara en skola för alla!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska tillhandahålla bostäder. Ska de subventioneras så får det ske från statligt håll, lika som bostadsbidrag, eller genom högre bostadsbidrag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart. Vi vill ha valfrihet i kommunen och då ska det finnas möjlighet till det genom bl a externa aktörer

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En kommande konkurrensfråga för små kommuner

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Har vi bostäder som är lediga så är de välkomna. Vi har en grundorganisation i botten för att ta emot fler, men ta emot är en sak och integrera en helt annan. Där finns mer att göra.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har ingen privat aktör alls idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi är en kommun med stort kulturarv. Kulturen är en viktig del av hela samhället och behandlas ofta styvmoderligt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har en hög kommunalskatt. Vi kan inte se att våra medborgare får mervärde för detta. Vi bör därför inte betala högre skatt än likvärdiga kommuner.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Smedjebacken har hoppat över denna fråga