Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Skurup

Varför ska väljarna rösta på er?

Under 2019-2021 visade vi att politik kan göra skillnad och att Moderaternas politik utvecklar hela Skurups kommun med en fantastisk utveckling av såväl näringslivet som skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi fick rätsida på kommunens ekonomi och levererade rekordresultat.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga simhall

Skurup är idag en av endast 4 av Skånes 33 kommuner som saknar simhall. Skolbarn tvingas därför träna simkunnighet utomhus, ofta i dåliga väderförhållanden under en väldigt begränsad tid på året. En simhall föreslås byggas för att främja simundervisning och även användas som rehab för exempelvis seniorer.

Ny grundskola på Västeräng i Skurups tätort

Skurup växer befolkningsmässigt och en del undervisning bedrivs i tillfälliga lokaler. För att möta nuvarande behov och kommunens tillväxt och bidra till en attraktivare kommun vill vi bygga en ny grundskola med idrottshall på Västerängsområdet.

Öka tryggheten

Vi vill öka tryggheten i hela kommunen. En fördubbling av antalet trygghetsvärdar som bidrar till fler närvarande vuxna i rörelse på offentliga platser, öka kamerabevakningen av offentliga platser, förbättra belysning, arbeta för högre polisiär närvaro samt stationerad ambulans i kommunen för att korta inställelsetiderna. Vi vill verka för att kommuner ska kunna anställa egna lokalpoliser, etc.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Moderaterna i Skurup utvecklar ständigt sin politik. Exempelvis vill vi se kommunal möjlighet att anställa poliser och ordningsvakter.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett blått majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kommunens Väl.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Beslut fattades för ca 15 år sedan. Nu ansluter kommunen parallellt med att man behåller sitt eget vatten och vattenverk. Det innebär alltså dubbel trygghet att framöver förfoga över såväl vårt eget vatten som Sydvattens i händelse av exempelvis en kris. Projektet är dessutom sedan länge påbörjat och färdigställs 2023. Det vore ”pengarna i sjön” att detta skedet avbryta.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska ta jordbruksmark i anspråk med stor respekt och alltid se över möjligheterna att istället förtäta. De allra högsta markklasserna ska vi undvika att bygga på så långt som möjligt, men samtidigt består Skurups kommun till största delen av jordbruksmark och visst anspråkstagande är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Regeringen har successivt monterat ner Sveriges planerbara energikällor, den utvecklingen måste omgående vändas. Kustnära vindkraft påverkar såväl närboende som besöksnäringen negativt, bl.a. visuellt men också genom buller och miljöpåverkan. Vindkraft kan vara ett komplement men bör då placeras längre ut från kusten. Sverige behöver planerbara energikällor som producerar oavsett väder.

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Såväl våra äldre som medarbetarna förtjänar valfrihet. Möjlighet att välja utövare beroende på vilket koncept som passar en själv bäst. Möjlighet att välja arbetsgivare utifrån exempelvis lön, arbetskollegor, arbetssätt, arbetsmiljö etc - en form passar inte alla och utan privata aktörer hade vi haft enorma vårdköer och kapacitetsproblem. Det ska vara upp till våra äldre att välja!

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skolan ska vara fri från religiös påverkan i enlighet med EU-lagstiftningen. Slöja på småbarn kan vara tecken på hedersrelaterad problematik och något samhället bör vara mycket uppmärksam på.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att barnen äter är avgörande för att de ska kunna prestera i skolan och då måste vi erbjuda mat som uppskattas. Kommunen erbjuder redan ett vegetariskt alternativ varje dag, men ska självklart också erbjuda ett animaliskt, inte minst för barnens egna möjlighet till inflytande och att göra egna val. Politiker ska inte bestämma vad eleverna ska äta, eller vilken skola de ska gå på.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte lokalpolitik. Men kommunen har redan idag stora problem att rekrytera tillräckligt med personal, våra äldre förväntar sig och förtjänar vård dygnet runt vid behov, vilket inte förslaget verkar ta höjd för. Dock finns självfallet möjlighet för de medarbetare som så önskar att gå ner i tjänstgöringsgrad.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Viktigt och självklart att våra äldre kan kommunicera med personalen. Språket är en av många viktiga kunskaper kommunens medarbetare behöver ha med sig ut till kundmötet med brukaren.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att bygga nytt och bygga billigt är omöjligt i dagsläget. Kommunen ska värna alla kommuninvånare, oavsett om de bor i hyresrätter, bostadsrätter eller villor och vi ska absolut inte subventionera en viss boendeform och konkurrera med det privata näringslivet som investerar i vår kommun.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen har begränsade resurser och behöver prioritera sina satsningar. Vi välkomnar privata etableringar av laddstolpar, men precis som kommunen inte ansvarar för tillgången på bensin eller diesel ska vi inte ta ansvaret för elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Belastningen på kommunen är sedan 2015 mycket hög. Vi anser att kommunen endast bör ta emot flyktingar från Ukraina i enlighet med massflyktdirektivet för närvarande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Idag har vi ingen privat grundskola, dock flera privata förskolor. Dessa erbjuder en hög kvalitet med olika inriktningar som ökar valfriheten för barn och föräldrar. Ca 50% vore på sikt en bra fördelning mellan privat och kommunal skolverksamhet i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen har nyligen antagit ett nytt regelverk som möjliggör större satsningar på kultur och fritid. På denna nivå bör det stabiliseras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi lovar att inte höja skatten. I Socialdemokraternas Sverige får löntagare allt mindre i plånboken och vi måste hantera skattemedel ansvarsfullt. Vi har visat att vi kan utveckla kommunen och ta ansvar för ekonomin samtidigt. Kan vi fortsätta en positiv tillväxtresa kan möjligheten finnas att sänka skatten på längre sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Skurups val:

 • Bygga en ny grundskola på Västeräng
 • Bygga en simhall i kommunen
 • Fördubbla antalet patrullerande trygghetsvärdar