Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Skinnskatteberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tar ansvar och vill se till att Skinnskatteberg blir en trygg och hållbar kommun för alla, oavsett ålder. Vi kommer föra en politik som gynnar utveckling, kreativitet och värde för våra invånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Näringsliv

Underlätta etablering. Ta fram nya detaljplaner och marknadsföra industritomter. Vi vill att upphandlingen sköts av kommunens egna upphandlare att lokala företag får stöd och hjälp för att kunna lämna anbud.

Budget i balans

Vi måste se över kommunens kostnader, så att skattepengarna används på bästa sätt.

Inflyttning

Kommunen måste få till inflyttning, en förutsättning för en levande kommun med service och där välfärdsuppdragen och den kommunala servicen säkerställs.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi bildar gärna ett styre tillsammans med ett eller flera partier på högersidan

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte styra tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Skinnskatteberg

Bostadsbyggande ska tillåtas i strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skinnskatteberg har 244 sjöar och vattendrag, det finns alla möjligheter att bygga strandnära samtidigt som naturvärden skyddas och allmänhetens tillgänglighet tas tillvara.

Företag ska ges rabatt på mark, vatten och avlopp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Säkra etablering och tillväxt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Moderaterna Skinnskatteberg har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Men förutsätter att kommunen växer

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Beroende på vad som avses med stor tillgång, efterfrågan är än så länge inte stor.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Underlaget är troligen för lågt idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har en hög kommunalskatt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Skinnskattebergs val:

 • Bygga ett seniorboende
 • Marknadsföra kommunen för att öka inflyttningen
 • Planlägga industritomter för företag