Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Skara

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har förslagen för ett stärkt Skara, och kunskapen och kompetensen att genomföra dem. Vi prioriterar skola och omsorg och har lagt grunden för en företags- och landsbygdsvänlig tillväxtpolitik som ger kraftigt utökade medel till kärnverksamheten utan skattehöjning. Vill du se mer stöd till föreningar, utredning av ny fullstor hall på Marieberg, Katedral som ungdomsgymnasium, tillväxt - rösta M!

Våra viktigaste lokala förslag

Ambitiöst befolkningsmål och tillväxt

Vi sätter ett befolkningsmål på 24 000 invånare och riggar kommunens ÖP, infrastruktur och verksamhet för att möjliggöra detta. Så ser vi till att jobben och skattekraften kan möta vålfärdsutmaningen och göra så Skara fortsätter utvecklas. Skara ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Fördubbla landsbygdsmiljonen!

Under mandatperioden har 1 miljon varje år gått till landsbygdssatsningar, tex har alla föreningslokaler kunnat få stöd för vatten-och fiberanslutning. Vi vill fördubbla satsningen för att fler initiativ från hela kommunen ska kunna förverkligas.

150 miljoner mer till välfärdens kärna.

En välskött ekonomi och en stärkt tillväxt ger möjligheter att satsa på skola och omsorg. Moderat välskött ekonomi ger möjlighet att utöka ramen för skola och omsorg med ca 150 miljoner kommande mandatperiod.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill se större reformer av skolan. Skolpeng, likvärdighet, inkludering och betygssystem mm måste reformeras.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett borgerligt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar gärna, utifrån valresultatet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Skara

Kommunen ska prioritera att växa till 24 000 invånare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En hög ambitionsnivå gör att Skara kan ta vara på alla möjligheter vårt läge och våra tillgångar erbjuder. Då behöver inte färre betala allt mer för välfärden, utan vi blir fler som betalar - då kan vi stärka kvaliteten.

Stadsbusstrafiken ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett likvärdigt regionalt system som utgår från att man gått i pension, inte ålder, vore bra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Hälsa, hållbarhet och god, näringsriktig mat ska vara fokus. Mer viltkött, lokalproducerat och nylagat. Vi vill se ett självförsörjningsmål som del i upphandling.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Lagstiftningen ska följas.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En god arbetsmiljö ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, vilket är nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi står upp för den representativa demokratin.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Behoven hos de som brukar tjänsterna ska komma först. Språkutbildningarna måste utvecklas och breddas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska inte konkurrera med näringslivet. Kommuner som inte får privata byggherrar att investera måste få göra det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kvaliteten för de som behöver tjänsterna är det viktiga.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Marknaden bör få goda villkor och kommunen ska vara behjälplig.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det kommunala självstyret är centralt i den svenska demokratiskamodellen. Vissa justeringar bör kunna göras på riksnivå.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det är skolpeng och styrdokument som måste stramas upp i första hand.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi hör till de kommuner som satsar mest per kommuninvånare på kultur. Detta är viktigt för livskvaliteten och för attraktionskraften i Skara.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har en rimlig skattenivå. Genom att arbeta kraftfullt för tillväxt kan den framtida välfärden garanteras utan skattehöjningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Skaras val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i Axvall
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag