Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för ett tydligt, öppet och respektfullt ledarskap och vi är prestigelösa i vårt arbete för kommunens bästa. Vi älskar Österlen och vill det bästa för alla som bor och verkar här.

Våra viktigaste lokala förslag

Förenkla helt enkelt

Vi vill minska den administrativa bördan och införa ny styrmodell med fokus på tillitsbaserad styrning. Vi vill säkerställa att besluten fattas så så nära verksamheten som möjligt. Det innebär större frihet men också ökat ansvar för att genomföra sitt uppdrag. Det här tror vi ökar arbetsglädjen för våra medarbetare och blir det bästa för våra kommuninvånare.

Bättre ekonomi för fler investeringar

Vi arbetar systematiskt för att öka kommunens ekonomiska resultat för att frigöra medel till såväl nya investeringar som reinvesteringar av befintliga anläggningar. Vi vill att det kommunen äger ska vara välskött och vi vill göra mer goda ute- och innemiljöer för våra kommuninvånare. För att klara uppdraget bör vi ha ett överskott som motsvarar minst 3% av den totala budgeten.

Bättre resultat för våra elever

En bra utbildning med godkända betyg är oerhört viktigt för våra barn och ungas framtid. Vi menar att det är i klassrummet det händer och att lärarna spelar en avgörande roll. Vi vill rusta våra lärare med god ledarförmåga och metodiska kunskaper. Vi vill säkerställa möjligheten att lärare ges möjlighet att lära av varandra och tror att ett två-lärarsystem kan vara vägen dit.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt men de viktigaste frågorna för riket är inte alltid samma som för Simrishamn.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna fortsätta att styra i en klassisk Allians (KD, L, C och M) men vi är inte främmande för andra koalitioner om det blir det bästa för Simrishamn.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

En del partier kommer att bli svåra att styra tillsammans med.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill satsa där behoven finns.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi behöver vårt kommunala bostadsbolag men vill inte att bolaget ska bygga och äga om det finns andra intressenter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För oss är det viktigt med närproducerat. Vi vill handla nära och köttproduktionen är en viktig del av det lokala näringslivet. För att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt måste hänsyn tas samtliga aspekter där arbetstillfällen och social hållbarhet är viktiga parametrar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det kommer inte att fungera. Kompetensbristen är redan mycket påtaglig.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att de som möter våra äldre kan svenska. Men i vissa fall kan det vara okej (till exempel vid dubbelbemanning) att en av medarbetarna inte fullt ut behärskar svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Elever och föräldrar ska ha rätt att välja. Vi tror inte på detaljstyrning av skolvalen men ser gärna att alla elever/föräldrar aktivt ska välja skola. Ett obligatoriskt skolval, alltså.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Absolut! Men de ska så klart följas upp regelbundet och leverera god kvalitet, liksom offentligt drivna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi arbetarför att privata aktörer ska etablera sig i kommunen. Det finns ingen anledning för kommunen att sköta och konkurrera om tjänsten.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har kapacitet att bidra och skydda de som är i behov av asyl. Däremot bör kommunerna ha mycket att säga till om då det blir för mycket på en gång. Vi ska ha möjlighet att ta emot väl och integrera nya medborgare på ett bra sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har väldigt välfungerande skolor, både privata och offentligt drivna i Simrishamns kommun. Det är en bra sammansättning som ger våra invånare stor valfrihet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Simrishamns kommun har väldigt många kulturarbetare och fantastiska verksamheter. Vi lägger redan mycket pengar på kultur per invånare (Skånetopp) och mer är inte rimligt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Jag ser möjligheten att genom en effektivare organisation kunna sänka kommunalskatten något. Men först måste vi ha ordning på våra tillgångar och uppgifter. Det bygger så klart på att vi inte tappar i befolkning utan tvärtom ökar. Fler invånare ger ett bättre skatteunderlag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Simrishamns val:

 • Höja lönerna inom vård och omsorg
 • Införa tvålärarmodellen i kommunens skolor
 • Öka det kommunala stödet till föreningslivet