Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Sävsjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tar ansvar för en politik som värnar de kommunala kärnuppdragen, vård,skola och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

rimliga ekonomiska förutsättningar för äldreomsorgen

De ekonomiska möjligheterna för att bedriva en funktionsduglig äldreomsorg i Sävsjö kommun har minskat under senare år. Antalet platser på särskilda boenden och demensboenden har minskat trots att andelen äldre har ökat. Ett stort antal äldre med omsorgsbehov har istället fått förlita sig på hjälp från hemtjänsten som trots detta inte har fått utökade resurser.

en skaola med rimliga förutsättningar

Barn- och Utbildningsnämnden har under fler år fått minskade resurser och har därför tvingats till besparingar i sina verksamheter. Ett uppdämt underhällsbehov av lokaler gör också att vissa lokaler inom skolverksamheten omgående behöver uppgraderas.

Satsningar på kompetensförsörjning

Ett flertal av våra kommunala verksamheter ser en ökande svårighet att rekrytera kompetent personal. Här måste nya arbetsätt tillkomma som på både lång och kort sikt ökar möjligeterna för kommunen att rekrytera personal till sina verksamheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet med vilja att driva och genomföra moderat politik

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Av de som för närvarande sitter i fullmäktige - Nej.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Sävsjö

Kommunen ska säga ja till ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Riskerar att få en stor negativ påverkan på våra invånares levnadsvillkor

Bokbeståndet på kommunens bibliotek ska vara flerspråkigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Huvudregeln måste vara att i en värld med begränsade resurser så måste det svenska språket prioriteras i första hand.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skattepengar får aldrig användas för att snedvrida konkurrensen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är orimligt att påtvinga elever detta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Finns varken ekonomiska eller personella förutsättningar att genomföra detta.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inom vissa givna ramar och kontroll.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är i första hand ett uppdrag för energibolagen, kommunen kan vara behjälplig med utpekande av lämpliga områden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen behöver tyvärr se till att först ta hand om de som redan finns i kommunen och ännu inte integrerats i samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Sävsjös val:

 • Bygga en ny förskola i Vrigstad
 • Lägga mer resurser på underhållet av skollokaler
 • Öppna trygghetsboenden i varje tätort