Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Säter

Våra viktigaste lokala förslag

Ska vi få ordning på Säter måste vi få ordning i skolan

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och allt för många som inte blir behöriga till gymnasiet. Moderaterna vill ta tag i skolan. Det handlar om studiero i klassrummet, bättre förutsättningar för lärarkåren och införandet av konkreta kunskapskrav. Vill vill även införa en resursenhet för att trygga upp elever med behov av stöd.

Utveckla och förbättra företagsklimatet och kommunala servicen

När företagen trivs växer jobben och då flyttar nya skattebetalare till kommunen. Snabb bygglovshandläggning och fler byggbara tomter. En effektiv kommunal service med snabb återkoppling är ett måste.

I Säter ska man få åldras värdigt

Vi vill säkerställa att all vård och omsorg präglas av hög kvalitet, tillgänglighet och valfrihet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ingenting är gratis, om vi avgiftsbefriar busstrafiken innebär det en indragning på något annat. Dalatrafik ligger under Regionens budget vilket skulle innebära att pengarna tas från vården.

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta ser Moderaterna som en självklarhet och är något vi motionerat om och är ett vallöfte från oss.

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna anser att frågan är väldigt prioriterad och bör förbättras. En snabb handläggning och kommunalservice måste iordningställas skyndsamt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna anser att det är viktigare att prioritera skolmaten genereelt. Maten ger ingen näring om barnen inte äter. Vegetariska alternativ ska självklart finnas för de som önskar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Konkurrens skapar ofta förbättring och höjd kvalitet. Dock bör inte Säter kommun bedriva annan verksamhet än de som krävs utifrån en kommunal kärnverksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är idag väldigt ansträngd och detta förslag skulle vara svårt att genomföra när inte tillräckligt med medarbetare finns.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Absolut, kommunikation är viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Fler bostäder behövs men hyran måste sättas efter storlek och standard.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, våra äldre måste själva få frihet att välja utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen kan upplåta allmän platsmark för externa aktörer för installation av laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi kan inte ta emot fler än vi kan ta ansvar för.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna skulle välkomna friskolor till kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kulturlivet är viktigt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skattetrycket är högt och med nuvarande nationella politiska majoritet är skattetrycket på bland annat drivmedel och el tungt. Vi kan inte belasta medborgarna mer.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Säters val:

 • Bygga fler seniorbostäder i alla kommundelar
 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter