Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Rättvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Rättvik främsta utmaning är bristen på arbetskraft, både till näringslivet och välfärden. Det är ett problem som vi brottas med redan idag och för att klara det på bästa sätt behöver Rättvik en politik som prioriterar rätt. Vi går till val med en politik för att förebygga, attrahera och effektivisera.

Våra viktigaste lokala förslag

Förebygga

Det är välfärdens behov som avgör behovet av personal. Genom förebyggande insatser minskar vi behoven, samtidigt som vi ökar livskvalitén. Som exempel kan nämnas att vi vill stärka anhörigstödet, minska ensamheten, göra skolorna tryggare, starta en Familjecentral, anställa fältassistenter och arbeta vidare med brottsförebyggande insatser.

Attrahera

För att klara kompetensförsörjningen behöver rättvikarna bli fler. En stark attraktionskraft lägger grund för en stadigt ökande befolkning. Som exempel kan nämnas att vi vill skapa fler bostäder och tomter, fortsatt arbeta för en stark ekonomi och ett bra näringslivsklimat, stödja evenemang och Sjöstadsprojektet, skapa vackra genomfartsleder och bygga fler laddstationer.

Effektivisera

Ökade behov och minskad personaltillgång ställer krav på omställning. Med bättre resursutnyttjande, innovation och digitala lösningar når vi en högre effektivitet. Som exempel kan nämnas att vi vill öka arbetskraftsdeltagandet, skapa fler digitala lösningar, minska onödig administration, renodla arbetsuppgifter, minska sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för fler seniora medarbetare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta att styra Rättvik tillsammans med våra allianskollegor Centern och KD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det har vi inte tagit ställning till.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Rättvik

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Avgörande för detta är inte vem som är ägare, utan vad som gör mest nytta för kommunens invånare.

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den nationella rovdjursstammen ska avgöras på nationell nivå. Om Rättvik har en, i jämförelse, hög rovdjursstam bör vi dock reagera. Fäboddrift, djurhållning och jakt påverkas starkt av rovdjuren.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den här frågan är komplicerad eftersom gränsen mellan förtryck och frivillighet är svårt att veta i det enskilda fallet. Frågan ska naturligtvis avgöras nationellt och inte kommunalt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rättviks kommun har egenproducerat kött i syfte att öka kvaliteten, minska transporterna, skapa en långsiktigt hållbar matproduktion och återfå det öppna landskapet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi har redan nu brist på arbetskraft, både i välfärden och det privata näringslivet. Att minska arbetstiderna förvärrar naturligtvis situationen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att förstå och göra sig förstådd är naturligtvis avgörande inom serviceyrken, speciellt inom vård och omsorg. Vi ser dock positivt på former där man kombinerar arbete/praktik med språkinlärning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rättvik har endast en fristående förskola så frågan blir irrelevant. Principiellt ska man naturligtvis fördela ansvaret men det förutsätter också ett bra samarbete mellan det kommunala och privata.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska skapa förutsättningar för fler bostäder. Hyresrätter, bostadsrätter eller villor ska bestämmas av efterfrågan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart ska valfriheten värnas. Det här är dock lättare sagt än gjort. Goda förutsättningar, tydliga regler och ett bra samarbete mellan kommunen och det privata är avgörande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En oerhört viktig fråga för Rättviks kommun. Rättvik är en turist- och genomfartsort och därför är laddstolpar avgörande för vår framtida konkurrenskraft.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi har redan idag en stor brist på bostäder. Vi behöver komma ikapp gällande bostadssituationen och arbetskraftssituationen för att klara ett bra mottagande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har bara en fristående förskola idag. Konkurrensutsättning stärker valfriheten och är bra för de offentliga verksamheterna. Man behöver dock skapa en bra dimensionering, tydliga regler och ett bra samarbete mellan kommunen och det privata.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi ligger högt i kostnader för vår kulturverksamhet men vi tycker också att den är viktig.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi kämpar alltid för att kunna sänka skatterna och skatterna ska alltid stå i proportion till vad som förväntas av oss.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Rättviks val:

 • Bygga fler klimatanpassade bostäder
 • Göra insatser för att fler elever får godkända betyg
 • Höja lönerna inom äldreomsorgen