Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Pajala

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vi vill jobba för en attraktivare kommun, värna om våra befintliga både små och stora företag samt ge förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela vår kommun när det gäller näringsliv, skola, omsorg och fritidsaktiviteter.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa ett gynnsammare näringslivsklimat

Vi vill skapa bättre förutsättningar för både befintliga små och stora företag samt för de som vill starta och driva företag i hela vår kommun. Ha en nära dialog mellan företagarna och politikerna. Enkel och snabb handläggning för företagen. Konkurrenskraftiga tillsyns och bygglovsavgifter. Positiv syn på nya energisatsningar. Upphandla från lokala företagare i den utsträckning det går.

Bra skola och meningsfull fritid för våra unga.

Arbeta för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och känna trygghet i skolan. Behålla alla de skolor vi har i kommunen för att skolvägen inte ska bli för lång. Uppskatta den fantastiska och kompetenta personal vi har i skolan. Gratis lokal kollektivtrafik för att kunna ta sig till aktiviteter inom kommunen.

Äldreomsorg med trygghet och kvalitet

Trygghetsboenden i brukarnas närhet. Renodlade demensboenden med hög kvalitet och utbildad personal. Bättre villkor, kompetensutbildning och högre lönenivåer för anställda inom omsorgen. Anställning till elever som gått Vård och omsorgsprogrammet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte vad vi kan komma på.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill tillsammans med partier som ligger oss nära i politiska frågor leda kommunen in i framtiden på bästa möjliga sätt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, så länge sakfrågorna överensstämmer med moderat politik.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Pajala

Inga fler kommunala skolor ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Eftersom vi är en stor kommun till ytan behöver vi de skolor som finns nu, så framförallt de yngre barnen inte ska få för lång väg till skolan. Dessutom ser vi att elevantalet ökar i vår kommun.

Kommunen ska anställa en företagslots för att förbättra servicen till företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska dock inte bekosta dem

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har alltid haft köttfria dagar. En dag i veckan serveras fisk, sedan har vi olika potatisrätter som soppa och potatisbullar mm. Vi vill att maten som serveras både i skola och äldreomsorg ska vara gjord på råvaror som är närproducerade i första hand. Kött från bönder och jägare i länet är bra för både hälsa och miljö.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Har man valt politiker får man lita på dem.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Pajalas val:

 • Genomföra en lönesatsning på anställda inom äldreomsorgen
 • Lägga mer resurser på att förbättra företagsklimatet
 • Skapa fler fritidsaktiviteter för invånarna