Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi renoverar och förbättrar Östersund. Vi håller det vi lovar, vilket den gångna mandatperioden har visat. Vi vill fortsatt satsa på välfärden, tryggheten, bostadsbyggandet och företagsamheten för att Östersunds kommun ska kunna bli fler innevånare. Vi vill ha ordningen och reda i kommunens ekonomi och att de satsningar som görs ska ge mervärde för skattebetalarna. Hela kommunen ska utvecklas.

Våra viktigaste lokala förslag

Investeringar i skolan och förskolan

Vi vill fortsätta renovera och fräscha upp de kommunala skolorna som Moderaterna var med påbörjade i det historiska skolbygget 2018.

Öka tryggheten och säkerheten i Östersund

Det ska vara tryggt att röra sig i Östersunds kommun. Fler trygghetskameror på skumma platser, belysning och fler synliga ordningsvakter där det behövs.

Förbättra näringslivsklimatet, infrastrukturen och fortsätt byggandet

Östersund ska ha ett ännu bättre företagsklimat för att locka nya etableringar och expansioner av befintliga företag. Infrastrukturen måste anpassas för ökad inflyttning och fler bostäder ska byggas, även villatomter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inget som påverkar politiken i Östersunds kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna är samlingspartiet som kan samtala och förhandla med alla partier men vi vill ha ett fortsatt borgerligt styre i Östersunds kommun tillsammans med andra borgerliga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer göra det vi kan för ett fortsatt borgerligt styre i Östersunds kommun.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tror på valfrihet och en mångfald av utövare i hela kommunen. Det förbättrar kvalitén och skapar en sund konkurrens mellan det offentliga och privata. Dessutom stärker det företagsamheten.

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I grunden är det polisens och statens uppdrag att upprätthålla ordningen men om behoven blir särskilt prövande i vissa områden ska frågan självfallet prövas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är bättre att vegetariskt alternativ erbjuds varje dag. Där det är möjligt ska det dessutom prioriteras närodlat så att lokala livsmedelsproducenter kan leverera skolmaten. Det är bra för klimatet och även för företagsamheten.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett ideologiskt bra förslag i grunden men för Östersunds kommun är det en icke fråga i dagsläget, att avveckla gamla och otroligt gynnsamma kommunala bolag som energibolaget Jämtkraft är inte aktuellt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I grunden ett bra förslag som nu utreds av Socialstyrelsen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den frågan styr nationell lagstiftning över. Det är ingenting kommunerna har rådighet över.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Genom aktivt bostadsbyggande och en mångfald av bostäder, hyresrätter, bostadsrätter och villatomter kommer flyttkedjan att frigöra billigare hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En mångfald av utförare ger valfrihet till medborgarna och skapar en sund konkurrens mellan det offentliga och privata där kvaliteten förbättras. Förutom medborgarservice ökar det företagsamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska bjuda in marknaden till att etablera laddstolpar på platser som är strategiska och lämpliga. Kommunens ägande av energibolaget Jämtkraft gör redan att ett stort ansvar tas genom bolaget. Därtill ska kommunen när det är möjligt söka statligt stöd eller EU-stöd för finansieringen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska självfallet motta de som omfattas av EU:s massflyktingsdirektiv (Ukraina) och den del staten fördelar ut på kommunerna. Men annars vara restriktiv för att klara av integrationen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna är för friskolorna och välkomnar nya etableringar som kan berika utbudet av skolor. Men vi kan inte som kommun välja vilka skolor som ska bedriva verksamheten i kommunen, det är skolverket som avgör detta.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Om kommunalskatten ska justeras åt något håll så ska den sänkas, men det måste i så fall göras när de ekonomiska möjligheterna öppnar mer tydligt för det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Rusta upp kommunala skollokaler
 • Sätta upp övervakningskameror

Så svarar M: Det kommunala kärnuppdraget måste alltid prioriteras. Välfärd och tryggeht för medborgarna är en bärande del av detta.