Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Osby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill verka för en trygg och trivsam kommun. Vi vill att hela kommunen ska leva, både centralort som landsbygd. Vi kommer att prioritera ordning och reda i kommunen. En stabil ekonomi kan möjliggöra att sänka skatten och låta invånarna behålla mer utav sin lön. Vi kommer även verka för att alla ska känna sig trygga att leva i Osby kommun genom livets alla skeenden.

Våra viktigaste lokala förslag

Ordning på utbildningen

Vi kommer att verka för att se till att skapa en bra lärmiljö för våra barn i skolan. Det är av yttersta vikt att de får den bästa lärmiljön som går för att vi ska nå målen med att samtliga elever ska uppnå gymnasiebehörighet efter 9 år i grundskolan.

Ett tryggt åldrande

Vi vill se att det byggs fler bostäder som är anpassade för äldre då fler och fler bor i sina egna hem längre. Det gäller bland annat trygghetsbostäder, marklägenheter, Handikappanpassade hyresrätter osv. Vi vill även säkerställa att samtlig personal inom äldrevården kan bra svenska för att kunna kommunicera med våra äldre.

Stark och stabil ekonomi

Vi vill se en sänkning utav kommunalskatten så att man får behålla mer utav sin lön. Får man ordning och reda på kommunens prioriteringar så stärker vi ekonomin. Investeringar måste planeras på längre sikt och med en realistisk genomförandeplan för att undvika onödiga kostnader.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Som enskilt parti så strävar man alltid efter egen majoritet i samtliga val. I det fall vi inte uppnår detta så tittar vi på att samarbeta med de partier som tänker/tycker som vi. Idag är detta Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ligger för långt isär från oss.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Osby

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I de fall det finns ett underlag med antalet sökande barn samt en stabil ekonomi som tillåter denna investering så är vi alltid för valfrihet.

Kommunen ska höja skatten för att lösa bostadsfrågan för de äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En höjd skatt är aldrig ett bra förslag! En omprioritering samt ett systematiskt arbetssätt kan istället ge en stabil ekonomi som kan ge utrymme för en bostadsinvestering.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser hellre att man aktivt får göra sitt skolval själv och att då även möjligheten att gå i en friskola finns.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kött är fortfarande en bra källa för bland annat järn vilket är viktigt för barn och unga, så att helt ta bort det två dagar är inget bra alternativ. Det finns andra alternativ för att minska konsumtionen utav kött, tex, att dryga ut rätten med bönor osv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ingen lockas av att investera i en kommun där kommunen konkurrerar mot företagen. Kommunen ska fokusera på att vara kommun och låta företagarna vara företagare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Frågan man bör ställa sig är konsekvenserna utav ett sådant beslut, hur ska det finansieras? Höjda skatter?

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är bra att höra vad invånarna i kommunen vill i vissa frågor för att få ett vägledning, men det kan även göras via olika råd, tex. pensionärsråd eller ungdomsråd.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är en självklarhet för att få jobba inom vården. Det gäller att säkerställa vården och att de äldre alltid ska kunna kommunicera med personalen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens fastighetsbolag ska bygga hyresrätter med rimliga hyresnivåer, men inte påtvinga privata hyresvärdar vilken hyresnivå de ska hålla.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser gärna at det finns flera alternativ att välja för att få den vård man själv vill ha. Att privata aktörer bedriver omsorg är inget vi ser som negativt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att det finns möjlighet att ladda sin elbil är bra och att kommunen har detta med sig vid kommande nyproduktioner i kommunalregi samt vid markarbeten på parkeringsytor.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi måste kunna ta hand om de flyktingar vi tar emot och som det ser ut idag båda regionalt som nationellt så har vi inte lyckats med detta. Det måste bli en bättre fördelning på vart flyktingar placeras när de kommer till Sverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi ser gärna att alternativet med privata företag finns i kommunen men att huvudfördelningen är att det är kommunen som bedriver merparten utav skolverksamheten i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Osby har idag ett kulturliv med många olika evenemang under året men vi kan alltid göra lite mer.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Osbys val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i kommunen
 • Höja lönerna i kommunens skolor och förskolor
 • Planlägga ny industrimark i hela kommunen