Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Orust

Varför ska väljarna rösta på er?

Orustborna ska uppskattas mer, beskattas mindre - Skatten sänks med ytterligare 1 krona 2023-2026 Vi ska fortsätta med att driva Orust kommun effektivt med bibehållen kvalité i skola och omsorg. Ha fokus på kärnverksamhet – det kommunen gör ska utgå från medborgarnas behov. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vår miljö- och bygglovsavdelning. Vi är på god väg genom snabbare handläggning

Våra viktigaste lokala förslag

Brobygge

Brobygge Orust ska, tillsammans med Stenungsund och Tjörn, fortsätta driva på en ny broförbindelse från fastlandet till Orust. En samhällsekonomisk analys av en bro mellan Orust och fastlandet/E6, belägen norr om Svanesund, visar att värdet av att bygga förbindelsen är cirka sex gånger större än kostnaderna för att göra det. • Utredningen (ÅVS) om en ny Bro ska vara klar 2024, bron 2032

Fokus på skolan

Att Orusts grundskolor utvecklar pedagogiken för de högpresterande eleverna så att de får en utbildning präglad av stimulans och utmaningar, samtidigt som de får stöd i sin kunskapsutveckling.

Stödja företagandet och företagarna på Orust

Att arbeta med förändringsledning inom myndighetsrollen, se över metoder och kulturer i våra möten med företagare. Det är de mjuka värderna som har avgörande betydelse för hur framgångsrik myndighetsutövningen blir.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet med så få partier som möjligt i för att ha fortsatt kraft att leda Orust i förändring

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Endast 25 % av Orust strandlinje är idag använd för byggnation. Här har vi en rejäl potential att nyttja vårt läge för attraktiv tillväxt. Inför ett strandskydd på max 50 meter som kommunerna har självbestämmande över.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Extremt usel förslag att en hållbar köttproduktion i den gröna kolatomens kretslopp på Orust ska straffas och att kommunen ska tvinga på ungarna kost framdriven av djurrättsterrorister som hotar våra företagare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det problemet är tämligen obefintlugt på Orust.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver jobba mer för att klara såväl pensioner, vård och skola som övrigt välfärdsskapande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt för att brukarna ska känna trygghet i tjänsteleveransen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte finansiera men bygga. Vi ökar också takten på nya projekt i Orustbostäder och bygger under kommande mandatperioder 200 nya hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Absolut, valfrihet och mångfald utvecklar kvaliteten totalt sett i marknaden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte en kommunal kärnverksamhet att finansiera med skattemedel, liks lite som dagens bensinstationer är.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver få in dem vi tagit emot redan i det svenska samhället om vi ska kunna upprötthålla vårt tillitsfulla nordiska samhälle som byggt sin konkurrenskraft bland annat på låga transaktionskostnader mellsn stat och medborgare.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har ett mycket fint utbud av såväl kommunala som friskolor i toppklass på Orust idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Verka för att få fler meröppna bibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under vissa tider, även när det inte finns personal på plats. Det betyder att du har fler möjligheter att hitta tider som passar just dig. • Utveckla Kajutan i Henån med en teaterscen öppen för alla där lokala teaterföreningar och Riksteatern kan sätta upp föreställningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig En skattesänkning innebär: • Mer pengar i plånboken för alla! Vi vill fortsätta att gynna arbetstagare med låg inkomst och pensionärer, som då får möjlighet att försörja sig själva utan att behöva komplettera sin inkomst. • Motivera fler av dem som bor på Orust större delen av året och som betalar skatt någon annanstans att folkbokföra sig på Orust, vilket leder till ökad inflyttning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Orusts val:

 • Utöka bidragen till föreningar

Så svarar M: Extra viktig Vi vill under 2023-2026 öka stödet till föreningslivet. Målet är att uppmuntra barn oavsett socioekonomisk bakgrund till en meningsfull fritid. Vi vill jobba för att: • Stimulera utveckling av fler aktiviteter för unga mellan 13-18 år • Verka för en drogfri kultur inom föreningslivet • Fler vuxna ska engagera sig i sina ungdomars fritid. Motocrossbana för El-cross.