Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Örnsköldsvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna kommer att göra det bättre att bo och leva i Örnsköldsvik, förbättra klimatet för företagare samt säkerställa lugna och trygga skolor.

Våra viktigaste lokala förslag

Våra barn förtjänar bättre

Återupprätta ordning och reda i skolan. Upprätta särskilda undervisningsgrupper, så alla elever blir sedda och får den studiero man förtjänar.

Att jobba är livskvalitet!

En modern gymnasieskola i tät samverkan med näringslivet. Krav på motprestation vid erhållning av försörjningsstöd eller andra ekonomiska bistånd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna vill tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet styra Örnsköldsvik kommun efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Örnsköldsvik

Ett kulturhus ska byggas i Örnsköldsvik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill ha kultur i hela vår kommun men inte ett kulturhus där merparten av dygnets timmar är vikta för kommunal verksamhet.

Inga landsbygdsskolor ska läggas ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att hela kommunen ska vara levande och då behövs skolor på landsbygden.

Kommunen ska bygga fler äldreboenden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det behöver dock inte vara kommunen som är byggherre utan andra aktörer ska kunna få bygga och driva äldreboenden.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej, valfrihet i vilken mat som eleverna ska få äta är viktigt. Dock vill vi införa att elever beställer den mat de vill äta och därmed minska matsvinnet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte göra sådant som andra aktörer kan leverera.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De anställda som vill ha en heltid ska erbjudas det.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En självklart är att alla som arbetar inom äldreomsorgen kan prata, skriva och ha läsförståelse så ja till språktest.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunala bostadsbolaget skall säkerställa att det finns hyreslägenheter som medborgare har råd att hyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Välkomnar konkurrens då detta ger all omsorgsverksamhet en tydlig jämförelse i kvalitetsarbetet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Dock behövs fler aktörer som tillsammans med kommunen säkerställer att ladd-infrastrukturen byggs ut i hela kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver i Sverige en fördelningen av nyanlända flyktingar för att integrationen ska bli så bra som möjligt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Finns det privata företag som kan etablera sig i Örnsköldsvik är det bra för att att alla barn och elever förtjänar bättre situation och då kan annan aktör vara ett tydligt val av vårdnadshavare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultursektorn och kommunen behöver förtydliga vad som behövs i vår kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna tänker återställa skattehöjningen som gjordes under nuvarande mandatperiod.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Örnsköldsviks val:

 • Införa särskilda undervisningsgrupper i skolan för att ge studiero