Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Örkelljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Moderaterna i Örkelljunga är en röst på att arbetslinjen skall gälla. Det skall inte löna sig att gå på bidrag. Satsning på grundskola för att våra barn är vår framtid.

Våra viktigaste lokala förslag

Skärp kraven på SFI

Ett stort ansvar för integrationen av nyanlända ligger hos kommunerna. Vi måste bl a förbättra vår resultatstyrning vad gäller språkundervisningen och se till att fler lär sig Svenska språket snabbare. Skolverkets statistik från 2017 visar att fler än sex av tio inte klarade sin SFI-kurs inom ett år och var femte deltagare avbröt studierna. Det måste därför, från början, finnas ett uttalat hög

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samtalar med alla partier och vi stänger inga dörrar för samarbete.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Örkelljunga

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kostnaden för att driva en gymnasieskola med få elever kostar allt för mycket. Pengar som vi anser skall satsas i grundskolan.

Erbjud alla kommunens elever samtal med skolkurator för att minska den psykiska ohälsan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall inte konkurrera med näringslivet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Idag finns ett alternativ till dagens som är vegetariskt och det anser vi är tillräckligt och ger valmöjlighet för den som inte vill ha kött.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är redan idag svårt att hitta personal till våra verksamheter och att då minska arbetstid med bibehållen lön gynnar inte våra brukare. Däremot måste nya vägar tas för att människor skall klara av att arbeta heltid och hela livet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Språket är nyckeln till samhället. Dock anser vi att testet inte löser problemet. Alla måste ut på arbetsmarknaden och språkkrav i nära omsorg är rätt. Men det finns andra arbetsuppgifter som man kan ha även om språknivån idag inte är tillräcklig.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej! Fler bostäder skall byggas men andelen bostadsrätter, villor mm skall öka. Helt i linje med vår bostadsförssörjningsplan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej, Staten måste tydligare ta sitt ansvar i denna fråga. Även en privat marknad har sin uppgift i detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Örkelljungas val:

 • Effektivisera SFI-undervisningen för bättre resultat
 • Planlägg för utbyggnad av kommunens industriområden