Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ockelbo

Varför ska väljarna rösta på er?

För att skattemedlen ska nyttjas förnuftigt. Vi vill att kommun och region ska fokusera mer på kärnverksamheten, för att höja kvaliteten i skola, vård och omsorg. Dessutom vill vi utveckla företagsklimatet och sysselsättningsgraden. Integrationen behöver prioriteras. Tryggheten ska öka. Vår kommun ska vara attraktiv att bo och verka i.

Våra viktigaste lokala förslag

Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen

Vi vill låta privata aktörer få möjlighet att verka inom äldreomsorgen i Ockelbo kommun och låta brukarna själva få välja utförare för att passa individens behov och önskemål.

Ge goda förutsättningar för företagare att etableras och utvecklas i kommunen

Vi vill främja tillväxten för näringslivet och inte konkurrera med kommunal verksamhet. Det ska finnas god tillgång på beredd mark för näringsverksamhet och handläggningstider ska gå snabbt och smidigt i samförstånd med företagare.

Fokusera på kärnverksamheten

Vi vill att kommunen ska ta sitt huvuduppdrag på allvar och säkerställa kvaliteten i skola, vård och omsorg. Kommunen ska på ett ansvarsfullt sätt värna om skattemedlen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Högerkonservativt samarbete

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och socialdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ockelbo

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att barnomsorg ska erbjudas arbetande föräldrar, även på obekväm tid ska detta kunna möjliggöras i form av nattis. Under föräldraledighet eller arbetslöshet ska barnomsorgens omfattning begränsas.

Andelen lokala företag ska öka när kommunen upphandlar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska inte bedriva affärsverksamhet mer än det som kan klassas som samhällsnytta där man kompletterar det privata näringslivets verksamhet. Kommunen ska inte tränga undan privat näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare med hög effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen. Hur detta bäst kan göras behöver ses över. Privat näringsliv behöver också ges chans att etablera sig på marknaden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigt för alla parter att personalen behärskar det svenska språket och kan kommunicera utan att det sker missförstånd.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det behöver finnas ett varierat utbud av bostäder, inte minst avseende ägandeform.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Ockelbos val:

 • Lägga mer resurser på service till företag
 • Utöka antalet lokala yrkes- och lärlingsutbildningar