Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Nyköping behöver ett nytt politiskt styre som prioriterar kärnverksamheten - skola, vård och omsorg. Att det är ordning och reda i kommunens ekonomi och hur våra skattepengar används. Att vi som bor i Nyköping ska uppleva att det är tryggt och trivsamt såväl i staden som på landsbygden.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet!

Nyköping ska vara tryggt och trivsamt oavsett vem man är eller var man bor. Fokusera på förebyggande insatser för att stärka trygghet och säkerhet. Öka närvaron av lokalpoliser i och utanför tätorten. Sätta upp trygghetskameror på lämpliga platser i kommunen.

Vård & Omsorg

I Nyköping ska man känna sig trygg i att man får hjälp, stöd,vård och omsorg när man behöver den. Oavsett var man bor i kommunen ska äldreomsorgen vara tillgänglig, hålla hög standard och bidra till livskvalitet. • Värna alla Nyköpingsbors rätt att välja vem som ska hjälpa dem i vardagen. • Våra äldre att själva välja var de vill handla sin mat • Ge personalen bra förutsättningar i deras arbete

SKOLA

Vår utbildningspolitik har ett självklart fokus på kunskap och kännetecknas av kvalitet, valfrihet och mångfald. En skola som ger alla elever förutsättningar att nå sin fulla potential, det är vårt mål för skolan i Nyköping. Vi tar ansvar för alla elevers skolgång – oavsett om de har valt att gå i en fristående skola eller i kommunal skola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

För Moderaterna i Nyköping så är det Moderat politik som gäller. Utöver det så prioriterar vi i Nyköping kärnverksamheten - skola, vård och omsorg - samt arbetslinjen - att fler går från försörjningsstöd till arbete.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste för Moderaterna är att Nyköpings bästa går före det politiska spelet. Det vill säga oavsett vilket parti som lägger fram förslagen, så ska vi lyssna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Självklart så ska varje förälder kunna välja den skola som passar ens barn bäst.

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är bra för miljön men påverkar butikerna och handeln på Öster.

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För oss är det självklart att varje människa har rätt att bestämma om sitt eget liv. Av detta följer att personer i behov av omsorg själva ska kunna välja vem som som hjälper dem, var de bor, hur de lever, varifrån de köper sin mat osv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte själv sätta upp laddstolpar utan bara möjliggöra för näringslivet att lösa detta. Undantaget är viss mängd laddstolpar vid kommunala arbetsplatser för vissa fordon eller där det är efterfrågat av personalen och rimligt ekonomiskt

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska ta sitt ansvar precis som alla andra kommuner i Sverige ska göra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska inte konkurrera med sina företagare, därför vill Moderaterna att Nyköpings kommun antar en policy som tydliggör att kommunen inte ska ägna sig åt osund konkurrens gentemot näringslivet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderat kulturpolitik utgår ifrån att skapa förutsättningar för kultur och konstnärligt skapande samt ett rikt föreningsliv. Politiken ska inte styra kulturens innehåll, utan vara där som en förlängd arm för ett rikt och varierande kulturliv i hela kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Nyköpings val:

 • Lägga mer resurser på kompetensutveckling för omsorgspersonal
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser
 • Utöka SFI-utbildningen från 15 till 30 timmar i veckan