Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Nordanstig

Varför ska väljarna rösta på er?

Varje by, ort och bygd är viktig! Alla kan inte få allt men alla bygder har sina styrkor och genom att stärka dem stärker vi helheten. Vi ser en framtid där vi är fler, gladare och har bättre service och vi har en plan för hur vi ska komma dit.

Våra viktigaste lokala förslag

Bästa barnkommunen

Bra skollokaler, satsning på utbildning och bra livsstart, bra fritidsutbud i hela kommunen och trygga, tillgängliga kommunikationer.

Attraktiv boendemiljö

Det ska vara lätta bygga, bo och trivas i Nordanstig. Vi satsar på bra fritidsutbud, goda kommunikationer och lokala lösningar i varje kommundel.

Trygg omsorg

En omsorg som fungerar för både brukare och anställda. Allt från bra och moderna boenden, en hemtjänst med kontinuitet till trygghet och god framförhållning för personalen ingår i vår vision.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi prioriterar olika saker olika högt. Till exempel har vi E4-bygget genom kommunen högre på dagordningen är på riksnivå. Men det handlar om att vår uppgift är att se till vad som är bäst för kommunens invånare inte rikets intressen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det kommer bli ett samarbete med de partier som delar, eller kan acceptera, vår framtidsplan.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nja, det handlar mer om samarbetsklimat än politik

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Nordanstig

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar i Nordanstigs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att ge unga chansen att hitta sina egna vingar är avgörande för deras framtid. Att kunna åka var och när man vill är en del av detta. Men viktigare är att se till att bussnätet fyller den funktionen. Idag har många unga för långt till bussen för att ett gratis busskort ska fungera.

Kommunen ska tillåta mer bostadsbyggande i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska ta fram detaljplaner i anslutning till ALLA orter och attraktiva lägen. Vare sig man redan bor i Nordanstig eller vill flytta hit ska det vara lätt att hitta sitt drömläge.

De politiska arvodena ska sänkas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nordanstig har lägre kostnader per politiker än de allra flesta. Vår Kommunstyrelseordförande med det yttersta ansvaret för 700 anställda, 9500 invånare och en årsomsättning på 650 miljoner kronor har idag ungefär samma lön som en erfaren rektor. Att sänka arvodena ytterligare begränsar bara vilka som har råd eller möjlighet att ta politiska uppdrag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skolmaten ska bestämmas av vad som är bäst för barnen INTE av politiskt tyckande! Kommunen ska sätta regler för näringsriktighet, närproduktion och sätta en budget för skolmaten. Därefter är det Verksamheten som faktiskt kan mat som ska göra menyerna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Svårbesvarat. Kommunala bolag som inte gagnar kommunens intressen ska avvecklas eller ombildas är mer vår tanke. Kommunala bolag ska ALDRIG utgöra ett hinder för privat verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett välbeforskat område där det finns påvisbara fördelar och uppenbara problem. Moderaterna i Nordanstig är inte principiellt emot men det är fel tid och läge att ens tänka på det under den här mandatperioden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Frågan är löjlig! Krav på språk finns redan där det är medicinskt viktigt och det enda avgörande eller ens vägledande är patientsäkerheten. Det innebär att ett generellt språkkrav är dumt och kontraproduktivt medan olika krav på olika tjänster ger bra resultat och dessutom redan finns.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska bygga lägenheter så att behov fylls och utveckling säkerställs. Om det innebär billiga hyreshus, tillgängliga trygghetsboenden eller hus med miljöprofilering kommer variera över tid.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig JA! Kvalitén ska vara avgörande! Om ett privat bolag över tid kan erbjuda samma eller högre kvalité som kommunal drift till samma eller lägre pris ska vi uppenbarligen välja det alternativet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En god ladd-infrastruktur är avgörande för Nordanstigs utveckling. Det ska ske i samverkan med flera aktörer och det gör att kommunen har en stor uppgift och ett stort ansvar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nordanstig har ett solidarisk ansvar tillsammans med alla andra kommuner i Sverige och det ansvaret tar vi utan att gnälla. Devisen "Gör din plikt - kräv din rätt" funkar åt båda hållen så gör vi det som förväntas av oss är det lättare att kräva att andra gör det som åligger dem.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vår prioriteringen är att göra Nordanstigs kommunala skolor så bra som möjligt och därigenom lägga ribban högt. Att det finns alternativ är bra men det viktiga är att det är en bra skola - inte vem som äger eller driver den.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är ett mycket stort begrepp och som helhet ett område det är värt att satsa på eftersom det ger livskvalité och skapar tillväxt. EN något högre ambition än i nuläget är bra.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Under många, många år har invånarna fått ganska lite verkstad för väldigt mycket skattepengar. Just nu levererar kommunen betydligt mer per skattekrona så frågan är inte jättehet. På sikt ska Nordanstigarna dock inte behöva betala extra för att bo i kommunen så en skattesänkning på mellan 10 och 25 öre under denna eller nästa mandatperiod är målet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Nordanstigs val:

 • Bygga en ny högstadieskola i Nordanstig
 • Utöka utbudet av fritidsaktiveteter för barn och unga
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre i Bergsjö