Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Norberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ha förändring inom kärnverksamheterna i Norberg såsom skola, äldreomsorg, ekonomi samt näringslivet.

Våra viktigaste lokala förslag

öppna Björkängens matsal

Matsalen har varit stängd under Corona pandemin och tidigare fungerat som en mötesplats för många äldre samt möjligheten till ett mål med god mat. Nu är den stängd permanent men vi moderater vill öppna den igen.

mer behörigs lärare till skolan

Idag är 50% av alla lärare obehöriga i Norberg och har en av Sveriges sämsta skola. Eleverna har inte adekvat kunskapsnivå när de ska till gymnasiet.

ekonomfunktion i Norberg

Ekonomin sköts idag aven gemensam ekonomi nämnd tillsammans med Fagersta. Vi vill ta tillbaka Ekonomistyrningsverkets till Norberg för bättre uppföljning och kostnadskontroll

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Högerstyrd med moderaterna som ordförande

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inga kommentarer.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Norberg

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Villkoren för alla kommuner ser olika ut.

Kommunen ska bygga ett kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kärnverksamheterna tillika lagstadgad verksamhet i Norberg har idag stora problem. Vi måste först reda ut de problemen innan vi satsar på kulturhuset.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om vi kunde köpa ner lokalproducerat och äta mat som produceras i säsong skulle maten fånen mer naturlig cykel

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunala bolag har inte samma regler som privata bolag så därför konkurrerar de på olika förutsättningar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: arbetsmiljön måste ses över från grunden. Är inte arbetsmiljön bra så blir den inte bättre av att jobba mindre timmar, problemet kvarstår

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Helt självklart att all personal måste prata och förstå svenska. Risk för missförstånd och ev fel medicinerad mm kan uppstå

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Konkurrens är bra och dessutom ökar valfriheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Valfrihet

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Lagstadgad verksamhet måste i dagsläget gå före

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Norbergs val:

 • Ställa högre krav på ordning och reda i skolan
 • Öka resurserna till den kommunala elevhälsan
 • Öka stödet till personer med funktionsnedsättning