Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Nässjö arbetar för en ökad trygghet genom hela livet. Det kommunala uppdraget är att erbjuda en Trygg vård och omsorg, Hemtjänst, Skola att vi ska bli en kommun där företagen etablerar sig och mer jobb skapas. Alla som kan arbeta ska arbeta och bidra till välfärden. Nässjös framtid bygger på att vi löser integrationen arbetar mycket med att alla ska behärska begriplig svenska.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet är en frihetsfråga! För att alla ska känna sig trygga i kommunen

Trygghet - För att alla ska känna sig trygga behöver vi stärka det brottsförebyggande arbetet, alla verktyg måste användas. Vi är öppna för anställning av ordningsvakter, trygghetsvärdar. Fältassistenter ska vara närvarande kvällar och helger. Trygghetskameror ska användas.

Arbetslinjen ska gälla i Nässjö kommun

Vi ställer krav då vi tror på människors förmåga och möjlighet till utveckling. All aktivitet är bättre än passivitet då inte minst språket stärks av att vara delaktig i samhället. Alla som lever på bidrag ska delta i aktivitet på heltid. Aktiviteterna ska vara en förutsättning för utbetalt bidrag. Fler personer i aktivitet som innebär ökad samhällsnytta som ökar möjlighet till arbete.

Skolan är viktigaste faktorn för ett bra liv!

Studiero och tydliga förväntningar och regler ska gälla i Nässjö kommuns skolor som ska präglas av hög kompetens där kunskap, lärande och språkutveckling står i fokus. Stärkt samarbete mellan skola, socialtjänst, elever och föräldrar är nödvändigt för att uppnå detta. De disciplinära åtgärder som skollagen ger stöd för ska användas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret efter valet ska bestå av partier som vågar se samhällsproblemen identifierar vilka åtgärder som behövs och verkställer. Det finns ingen tid att slösa vi behöver åtgärda NU! Därför ser vi med glädje att det finns fler partier än vi som ser samhållsproblemen och vill åtgärda dem. Tryggheten, Arbetslinjen, Skolan, Integrationen och skatten ska sänkas på sikt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Som sagt vi vill samarbeta med partier som åtgärdar de samhällsproblem som finns

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Politik ska drivas med medborgarna. Det är medborgarna som ger oss mandatet att arbeta som förtroendevalda.

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla verktyg som finns ska användas för att stärka tryggheten i kommunen. Undersökning BRÅ visar att medborgare till och med undviker att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde. Så får det inte vara! Trygghet är en frihetsfråga.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det privata näringslivet det vill säga företagen i vår kommun ska främjas. Kommunal konkurrens är inte bra. Det är företagen som skapar jobben både små och stora företag. Kommunen ska ägna sig åt kärnuppdraget, vård, skola och omsorg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I vår kommun erbjuds vegetariansk mat som alternativ till skollunch som innehåller fisk, fågel, kött. Det obligatoriska i det här fallet tycker jag inte behövs. Samarbete mellan personal som arbetar med matlagning och framtagning av skolmeny är att föredra.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att finansiera förslaget blir en utmaning. Om vi fick starka bidrag ifrån regeringen för att genomföra detta över lång tid så är det möjligt att tacka ja till att ha en sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. I dagsläget ser jag inget förslag för att genomföra detta. Vi är i mycket större behov av en EKONOMI I BALANS där vi kan arbeta för att sänka skatten och möta framtida behov.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Medborgarna ska delta, bjudas in och ge sina synpunkter och åsikter kontinuerligt. När speciella frågor kommer upp så bjuder vi in till medborgarsamtal. Fler folkomröstningar skulle kunna bidra till ett ökat intresse för politiken men det är att föredra att samtala med medborgarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Våra äldre som tar emot hemtjänst och bor på Särskilda boenden behöver kunna göra sig förstådda och få känna att man kan hålla en konversation. Det är den sociala aspekten i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare. Säkerhetsaspekten är också MYCKET viktig. Överlämningar mellan personal vid byten av olika arbetspass, skriftlig dokumentation måste vara korrekt. Annars riskerar vi de äldres hälsa!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nässjö kommun har ett kommunalt bostadsbolag de erbjuder lägenheter till mycket låga hyror. Just nu har vi lägenheter som står tomma. Varför skulle vi då finansiera fler billiga hyreslägenheter? Behovet av bostadsrätter och tomtmark för att bygga hus samt tomtmark till våra företag är mycket större.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kvalitet - hög kvalitet - är frågan som ska stå i centrum. Inte vem som driver äldreboendet och hemtjänst. Kompetens hos vårdpersonal både professionel och språkkompetens är viktig, våra äldres livskvalitet - aktiviteter, sociala möten, upplevelser, valfrihet, även äldre ska självklart få välja själva. Utformning och kvalitet på boendet där lättillgänglig utevistelse är viktig.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen har ett ansvar för att erbjuda laddstolpar fokus borde ligga på att laddstolparna man ansvarar för sk fungera. Därefter borde ett större samarbete med privata näringslivet uppmuntras för till sist är det näringslivet som kommer att avgöra om elbilar blir hållbara och tillräckligt med laddstolpar finns. Vi ser att företagen tar ansvar i Nässjö kommun Cirkle K, Nybergs bil, Lidl med flera.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ska vi kunna få ordning på och lösa integrationsutmaningarna i Nässjö kommun så bör vi Först integrera de som redan bor här. Vi ser att långtidsarbetslösheten i denna grupp är hög. Detta beror oftast på att man inte klarar av begriplig svenska. Personer som inte har ett arbete mår ofta väldigt dåligt och barnen ser inte sina föräldrar gå till ett jobb. Utanförskapet ärvs genom generationer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vår kommun har bara en förskola som drivs privat. Hultetgårdens förskola. Det är en mycket populär förskola med många sökande. Samma krav ställs på dem som kommunala förskolor. Inga privatskolor har sökt sig till Nässjö utöver det.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Hur mycket pengar man lägger på kommunen är en sekundär fråga. Den relevanta frågan är hur Kultur och Fritid använder sina pengar. Det finns många utvecklingsmöjligheter med sändningar på nätet så att funktionshindrade, äldre och personer som lider av ensamhet kan delta på olika sätt. Kulturen behöver spridas ut i kransorterna. Kulturutbudet är bra i vår kommun men utvecklingsmöjligheter finns.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Idag är det många medborgare i Nässjö kommun som har försörjningsstöd. Fler av dem behöver komma ut i arbete och istället bidra till kommunen. Försörjningskvoten växe, det vill säga andelen som jobbar jämfört med dem som inte jobbar, gör att färre personer behöver försörja fler. Ju fler vi får ut i arbete desto snabbare kan vi sänka skatten. Effektivisering och fokus på kommunens kärnverksamhet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Nässjös val:

 • Anställa fler ordningsvakter för att öka tryggheten
 • Införa kortare yrkesutbildningar på gymnasiet med fokus på bristyrken
 • Planlägg fler tomter i hela kommunen

Så svarar M: Trygghet, arbetslinjen, skolan och integration samt sänka skatten.