Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Nacka

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill ha valfrihet och kunskap i centrum i skolan

Vi vill att Nacka ska ha världens bästa skolor. De ska vara lärorika, trygga och kreativa och ge varje barn möjlighet att utveckla sin fulla potential. S vill sänka skolpengen, stoppa friskolor och att skolorna ska välja ut elever så att det blir en "allsidig social sammansättning". Det leder till att elever kommer att bussas runt och lottas ut på skolorna. Vi vill att eleverna ska välja skola.

Öka tryggheten

Nacka ska vara en trivsam kommun där alla kan känna sig trygga, både hemma och utomhus och alla tider på dygnet. S-regeringen har tagit bort var femte polis i Nacka och polisen har klassat Fisksätra som utsatt område. Vi vill vända utvecklingen med väsentligt fler poliser, kameror och förebyggande arbete (bl a riktigt bra skolor, föräldrastöd och fritidsaktiviteter).

Grönt och balanserat byggande

Det är bra att tunnelbanan byggs ut till Nacka, vår största klimatinvestering någonsin. Runt tunnelbanestationerna vill vi utveckla attraktiva stadskvarter med bostäder, arbetsplatser och butiker och utrymme för både parker och idrott. Samtidigt som det byggs nytt ska vi värna naturen, halva Nacka ska vara grönt, och bygga vackert.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ett bra förslag, men eftersom kommunen inte äger marken måste man kompromissa om vad som är möjligt. Vi tycker att det är bättre skydda och bevara 83% av området än inget alls. Vi tycker att halva Nacka ska vara grönt och vi har inrättat naturreservat som är lika stora som halva Södermalm under denna mandatperiod.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej, dels byggs det många lägenheter ändå (både hyresrätter och bostadsrätter) och det skulle inte bli fler hyresrätter av detta skäl. Dels tycker vi att det är fel att låsa fast miljarder kronor av skattepengar i passivt ägande av lägenheter. De pengarna behövs bättre för att bygga nya skolor och idrottsanläggningar.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, då kan vi få en simhall som erbjuder mer än bara ett basutbud. Vi vill samarbeta med olika aktörer för att få fram nya idrottsanläggningar, kommunen behöver inte göra allt själv. Det viktiga är det de blir bra.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, stenkrossar ska ligga långt från bostadsbebyggelse.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tycker inte att politiker ska detaljstyra löner på arbetsmarknaden, det görs bäst av arbetsmarknadens parter. Däremot arbetar vi för att sänka skatten för alla som jobbar, både i äldreomsorgen och på andra ställen, så att de får mer pengar i plånboken.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att personalen i äldreomsorgen har goda kunskaper i svenska språket så att de kan prata med de äldre. På vårt initiativ har kommunen startat särskilda språkkurser i svenska för äldreomsorgspersonalen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ja, det är bra, men det är Skolinspektionen som bestämmer vilka antagningsregler friskolorna ska ha. Det viktigaste för oss är att alla elever, även nyanlända, kan välja skola och inte blir placerade eller bussade runt någonstans.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, vi vill ha stor valfrihet för de äldre så att de både kan välja var de vill få hjälp men också välja bort någon de inte vill ha. Det är viktigt med höga kvalitetskrav och ordentlig uppföljning så att man kan säkerställa att det vare sig fuskas eller att kvaliteten brister.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, övergång till elbilar är viktigt för att klara klimatomställningen. Därför vill vi bygga ut nya laddgator och snabbladstationer och har krav på laddstolpar när nya flerfamiljshus byggs.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sverige har tagit emot väldigt många flyktingar under lång tid och det finns stora integrationsproblem idag och det känner även Nacka av. Vi ska naturligtvis bidra till att de nyanlända som kommer, t ex från Ukraina, får ett bra liv och därför var vi snabbt ute med att ordna skolgång.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det viktiga är att familjerna kan kan välja skola för sina barn. Då kan det bli både fler eller färre friskolor, beroende på vad de vill ha.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Nacka är den kommun i Stockholm län som lägger mest pengar på kultur och det är viktigt med bra placerade bibliotek och väl utbyggd kulturskola med många aktörer och där många deltar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Låg skatt är viktigt för att arbetslinjen ska fungera, därför borde Nackaborna få behålla mer av de pengar de tjänat. Vi har sänkt skatten 3 gånger under mandatperioden och vill fortsätta på den vägen. Inte minst nu när priser på mat, el och bensin stigit så mycket så behöver hushållen få behålla mer av sina pengar.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Nackas val:

 • Genomföra satsningar för att minska arbetslöshet i otrygga områden
 • Planera för en blandad bebyggelse för att motverka segregation
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Så svarar M: Extra viktig Vi behöver också fler poliser!!! Sedan S-regeringen tillträdde har var femte polis försvunnit från Nacka. Det måste vi ändra på.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Utveckla kommunens kontrollsystem för att motverka bidragsfusk
 • Värna om och utveckla kommunens parker och grönområden

Så svarar M: Extra viktig Dessutom lovar vi att Nacka ska fortsätta ha Sveriges bästa ekonomi, det är detta som möjliggör att vi kan bygga idrottsanläggningar och anlägga nya parker.