Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Mörbylånga

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna står för liberala värden och tror på individens frihet. Vi är motståndare till slöseri med skattebetalarnas pengar. Vi sänker skatten, utan att tumma på kvaliteten i välfärden. Vi fokuserar på personalen i omsorgen och skolan. Vi satsar på studiero och höjda meritvärden i skolan. Vi får fler i arbete och färre i utanförskap. Vi utvecklar det lokala näringslivet.

Våra viktigaste lokala förslag

Sänk skatten

Mörbylånga kommun är en av landets dyraste kommuner att bo i, med de högsta totala kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall samt vatten och avlopp i Kalmar län och därtill en skattesats, som tillhör de högsta 20 procenten i landet. Det slår mot tillväxt och inflyttning. Vi vill sänka skatten med 40 öre.

Ett bättre näringslivsklimat

Företagsklimatet i kommunen rankas på 275:e plats av 290 kommuner. Det är ett bottennapp som en småföretagar- och tillväxtkommun som Mörbylånga inte ska vara i närheten av. Kraftfulla åtgärder på bättre service, snabbare handläggning, förändrade attityder, reformerad upphandling, införande av utmaningsrätt, långsiktighet och transparens måste komma på plats.

Tryggare och bättre kommunal verksamhet

Kommunens nettokostnader ligger 8 % över Sverigemedel men kvaliteten i verksamheten har inte utvecklats på samma sätt. Meritvärdena i skolan är för låga och kontinuiteten i vården är för dålig. Alltfler barn känner sig otrygga i skolan. Skatten höjs och pengar satsas utan mål och uppföljning. Resultaten uteblir. Det politiska ledarskapet brister i förmåga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt. Dock är vissa frågor inte lika betydande i vår kommun, som gängvåldet och svåra integrationsutmaningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett styre som har kraft och förmåga att driva en kraftfull politik i den besvärliga ekonomiska situation vi går in i, som inte väjer för svåra utmaningar, som inte väljer den lätta vägen, utan den rätta vägen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samtalar med alla men söker en borgerlig majoritet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Mörbylånga

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Havsbaserad vindkraft, som de föreslagna projekten mellan Öland och Gotland är bra. Men vindkraftsprojektet på Utgrunden, där man vill resa 17 st. Eiffeltorn 5 km från kusten bör sägas nej till.

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Bilen är nödvändig för oss som bor på landsbygden. Det finns inget skäl till varför centrum i Mörbylånga köping ska vara bilfritt.

"Mörbylångamodellen" ska införas i fler kommunala verksamheter utöver hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Mörbylångamodellen ger hopp om både bättre och effektivare verksamhet och bör därför spridas till alla verksamheter inom vård och omsorg.

Kommunen ska börja planera för en ny Ölandsbro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är knappast en kommunal fråga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte färre arbetade timmar vi behöver.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunala folkomröstningar bör avgränsas till frågor som är av principiellt stor dignitet, som man har rimliga möjligheter att sätta sig in i och som samtidigt kan besvaras med ett "ja" eller ett "nej".

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen varken ska eller får gynna enskilda, inte heller med subventionerade bostäder. Affärsmässiga principer ska gälla så att konkurrensen inte sätts ur spel.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Valfrihet bör premieras.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska inte ge sig in i att äga och driva infrastruktur, annat än när så krävs. Privata aktörer gör det bättre och därtill behöver inte skattebetalarna ikläda sig riskerna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Mörbylånga kommun ska ta emot den andel som är rimlig i förhållande till vår storlek.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Friskolorna är en tillgång, inte ett problem. Vi skulle gärna se fler friskolor från förskola och uppåt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Kultur är viktigt för välbefinnandet och den personliga utvecklingen. Det bör satsas mer på kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Majoriteten höjde skatten med 80 öre. Den bör sänkas med samma storlek, även om det måste ske i omgångar. Kommunens ekonomi tillåter det och nu är det viktigare än någonsin, i ljuset av hög inflation och stigande räntor.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Mörbylångas val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Förbättra kommunens service till företag
 • Ge alla i kommunen tillgång till vatten och avlopp