Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Mora

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är det parti som ser till just väljarna. Vi är det parti som är handlingskraftiga och får saker gjorda. Vi satsar på skola vård och omsorg och är ett företagsvänligt parti. Det är i företagen jobben finns för invånarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Moderaterna i Mora vill sänka skatten

Kommunen ska ta ut en skatt som är rimlig för kommuninvånarna flr att vi ska kunna ha en god kvalitet i skola, vård och omsorg samt att det ska räcka till andra satsningar. Vi gick till val 2018 på att skatten ska ligga i mitten av länets kommuner. Nu ligger vi bland de fem kommuner som har högst skatt.

Stor satsning på kvalitet och trygghet i skolan

Vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi vill ha ordning och reda, arbetsro och trygghet, hållbar utveckling för elever och personal. Vi vill öka utbudet av aktiviteter både utomhus och inomhus på raster. Vi vill rusta förskolor och skolmiljöer både inomhus och utomhus. Mora har utmaningar inom skolområdet.

Äldre och mat

I Mora ska det vara tryggt att leva, bo och åldras. Vår befolkning lever längre – och detta ställer nya och positiva utmaningar på vårt samhälle och på den service som bör finnas. Mora behöver fler boenden för äldre där det ska vara självklart att kunna välja vilken mat och dryck man vill ha. Vi välkomnar privata aktörer att etablera sig i Mora både inom hemtjänst och särskilt boende för äldre.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill kommer att arbeta för att vara i Allians. Moderaterna är ett parti som vill få ut så mycket som möjligt av den politik som vi går till val på. Vi vill samarbeta med de som tycker som oss.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tänka oss att styra med partier som tycker så lika som oss som möjligt.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Mora kommun bör lägga pengarna på annat. Vi är inte en kommun som är kända för att ha soligt året runt.

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna är för att det finns både små och stora skolor. Finns det tillräckligt med elever i byarna ska byskolor finnas kvar.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska inte gömma barn bakom slöjor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är redan varierad kost i skolan idag. Ytterligare köttfria dagar behövs inte.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte konkurrera med företagen. Kommunen ska ha ex bostadsbolag. Men bolaget ska inte vara dominant på marknaden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver inte färre som arbetar utan fler.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är en självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Under livet bor man i olika boendeformer. Allt från studentlägenheter till villa och kanske sedan en lägenhet. Det ska finnas billiga lägenheter som kan uppföras i samma stil i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart. Idag har vi tre boenden som inte kommunen ansvarar för. Vi har ingen hemtjänst ännu i privat regi. Men det är välkommet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det får marknaden ansvara för.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska ta emot tillräckligt många flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi är öppna för i Moderaterna att vi får flera skolor i privat regi. När det gäller förskolan är det nästan hälften som styrs i kooperativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Mora kommun lägger tillräckligt på kultur idag enligt den budget som KF antar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Mora kommun ska ta ut den skatt som är tillräcklig för att kunna bedriva skola, vård och omsorg samt andra kommunala åtaganden. Vi kan sänka skatten utan att det påverkar kvaliteten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Moras val:

 • Avsätta medel till vägunderhåll och vinterväghållning
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Lägga mer resurser på service till företag